GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTS201 TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin sulama, toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri, sulama yöntemleri, drenaj, drenaj etütleri ve drenaj yöntemleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ


1 Sulama ve sulama ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
2 Toprak-su-bitki-atmosfer arasındaki ilişkileri kavrayabilme
3 Sulama yöntemleri ile ilgili gerekli bilgileri kavrayabilme
4 Drenaj ve drenaj etütleri ile ilgili genel kavramları tanımlayabilme
5 Drenaj yöntemlerini tanımlayabilme


Yok


Yok


Sulamanın tanımı ve önemi, sulamanın yararları, sulamanın tarihçesi, toprak-su-bitki atmosfer ilişkileri, sulama yöntemleri, drenaj, drenaj etütleri ve drenaj yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sulamanın tanımı ve önemi Video
2 Sulamanın yararları, sulamanın tarihçesi Video
3 Toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri Rehberli Problem Çözme
4 İklim ve toprak etmenleri Rehberli Problem Çözme
5 Toprak nemi Toprak nemi izleme teknikleri
6 İnfiltrasyon Toprak nemi izleme teknikleri
7 Vize
8 Bitki etmenleri, etkili yağış, sulama randımanı, sulama suyu gereksinimi ve sulama sistemlerinin kapasitelerinin belirlenmesi Rehberli Problem Çözme
9 Sulama yöntemleri Video
10 Uygun sulama yönteminin seçilmesi Örnek Proje
11 Yüzey sulama yöntemleri Örnek Proje
12 Basınçlı sulama yöntemleri Örnek Proje
13 Drenajın tanımı ve önemi, drenaj etütleri Video
14 Drenaj yöntemleri, yüzey drenaj yöntemleri, toprak altı drenaj yöntemleri Rehberli Problem Çözme
15 Toprak altı drenaj yöntemleri Rehberli Problem Çözme
16 Final

Ders Kitabı : - Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım O., 2004. Sulama, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Yayın No: 1540, Ders Kitabı: 493, Ankara. - Kanber, R., 1999. Sulama, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 174, Ders Kitapları Yayın No: A-52, Adana. - Güngör, Y., Erözel, A.Z., 1994. Drenaj ve Arazi Islahı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1341, Ders Kitabı:389, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Rehberli Problem Çözümü 3 6 18
Proje Hazırlama 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 5 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4
ÖÇ 4 3 3 4 5
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek