GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacını Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğrencileri’ne Bitki Beslemenin temel ilkeleri, besin maddelerinin her biriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin kazandırılması, bitkideki işlevleri, aralarındaki etkileşimlerin, uygulama tekniklerinin öğretilmesi oluşturmaktadır.


Dr.Öğr.Üyesi Bülent YAĞMUR


1 Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenebilme ve bunları kişisel beceriler ile birleştirebilme.
2 Bitki besleme ile ilgili kaynakların tanınması; teksel ve birlikte etkinliklerinin, üretim ve çevreye yönelik tekniklerle değerlendirilip, karşılaştırılması; sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olunması
3 Bitki Besleme konularında bilgi sahibi olabilme
4 Bitki Besin elementlerinin fizyolojik ve metabolik etkinliklerini belirleme yöntemlerini öğrenebilme
5 Bitkinin dengeli beslenmesi konusunda karar verebilme yeteneği edinme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bitki için mutlaka gerekli makro ve mikro besin elementlerinin her birinin alınış formu; metabolizması; noksanlık ve fazlalıklarıyla ilgili belirtilerin açıklanması; beslenme bozukları için çözüm önerilerinin verilmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 -Giriş -Bitki beslemenin tarihçesi Bölüm laboratuarlarının tanıtımı
2 -Mutlak gerekli bitki besin elementleri -Bitki besin elementlerinin alınımında genel ilkeler Bitki besleme ile toprak verimliliğinin ilişkilendirilmesi
3 -Bitki beslemede azot alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Toprak örneğinin alınması ve analize hazırlanması
4 -Bitki beslemede fosfor alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Toprak örneklerinde azot analizi
5 Bitki beslemede potasyum alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Toprak örneklerinde fosfor analizi
6 -Bitki beslemede kükürt alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Toprak örneklerinde K,Ca,Na,Mg analizi
7 -Bitki beslemede kalsiyum alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Toprak örneklerinde Fe,Cu,Mn,Zn analizi
8 Ara sınav Toprak analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
9 -Bitki beslemede magnezyum alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Bitki örneği alınması ve analize hazırlanması
10 Bitki beslemede demir alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Bitki örneklerinde azot analizi
11 -Bitki beslemede çinko alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Bitki örneklerinde yaş yakma
12 -Bitki beslemede mangan alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Bitki örneklerinde fosfor analizi
13 -Bitki beslemede bor alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Bitki örneklerinde K,Ca,Na,Mg analizi
14 -Bitki beslemede bakır, molibden alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Bitki örneklerinde Fe,Cu,Mn,Zn analizi
15 -Bitki beslemede sodyum ve klor alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Bitki analiz sonuçlarının değerlendirillmesi
16 Yarı yılı sonu sınavı Uygulama Sınavı

Kacar, B., Katkat, V., 2007. Bitki Besleme. Nobel Yay. 659 s. Marschner, H. 1988. Mineral Nutrition of Higher Plants. Acad. Pres. 889 s. Mengel, K., Kirkby, E.A. 1982. Principles of Plant Nutrition. Bern-Switzerland. 655s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5
ÖÇ 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4
ÖÇ 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek