GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Hassas Tarımın temel yaklaşımını kavramalarını, ilgili donanım ve yazılımları tanımalarını ve kullanmalarını, uygulama haritalarının üretilmesini ve kullanımını, karar vermede verileri etkin olarak kullanmalarını ve dünya genelinde Hassas Tarım uygulamaları ile ilgili bilgi birikimi edinmelerini sağlamak


Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN


1 Küresel konum belirleme sistemlerini ve bu sistemlerin Hassas Tarımda kullanımını kavrayabilme.
2 Tarla ve bitkiye ait özelliklerin ölçülmesini, haritalanmasını ve ilgili donanımların ve yazılımların kullanımını kavrayabilme.
3 Coğrafi Bilgi Sistemlerini ve bu sistemlerin kullanımını kavrayabilme.
4 Değişken düzeyli uygulama yapabilmek için “Uygulama Haritası” oluşturabilme.
5 Tarım robotları ve kullanımlarını kavrayabilme.
6 İleri tarım teknolojileri ile ilgili dünya genelinde bilgi birikimi oluşturabilme ve gelecekle ilgili projeksiyon oluşturabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Küresel konum belirleme sistemleri, Coğrafi bilgi sistemleri, verim ölçüm ve haritalama sistemleri, Tarımsal üretimde değişkenlik kavramı, heterojiniteyi dikkate alan örnekleme yöntemleri ve araçları, toprak elektirksel geçirgenliği, uzaktan algılama, değişken düzeyli uygulama teknolojisi, değişken düzeyli uygulama haritaları ve yazılımlaları, GPS destekli dümenleme sistemleri, Tarım robotları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Hassas Tarıma genel bir bakış, Hassas Tarımın Prensipleri Tanışma
2 Küresel konum belirleme sistemleri (GPS, DGPS, RTK GPS),
3 Coğrafi Bilgi Sistemleri
4 Verim ölçümü ve haritalama sistemleri
5 Konumsal değişkenlik, örnekleme yöntem ve araçları (toprak, bitki vd.)
6 Toprak elektriksel geçirgenliği
7 Uzaktan algılama (elektromanyetik spektrum, spektral yansıma)
8 Arasınav
9 Değişken düzeyli uygulama teknolojisi
10 Değişken düzeyli uygulama haritaları ve haritalama yazılımları
11 GPS güdümlü uygulamalar (Auto steering vd.)
12 Hassas Tarımın ekonomik ve çevresel açılardan değerlendirilmesi
13 Tarla robotları
14 Kapalı alan robotları
15 Gelecekteki uygulamalar
16 Final Sınavı

1 Morgan M. and D. Ess. 2003. The precision-farming guide for agriculturists. 2nd Ed. John Deere Publishing. Moline, Illinois, USA. 2. Pierce, F. J., and E. J. Sadler (eds). 1997. The state of site-specific management for agriculture. ASA Misc. Publ., ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI. 3. Potash & Phosphate Institute (PPI). 2008. Site-Specific Management Guidelines [Online]. Available at: http://www.ipni.net/ (verified 15 Jan. 2008). 4. Course Notes: Lecture handouts will be provided and/or will be available in the class website.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 4
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 3 5
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 3 5 3
ÖÇ 6 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek