GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Bitkilerin beslenmesiyle ilgili temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek, Gübreleri tanıtmak, gübreleme yöntemlerini gübre-verimlilik ilişkilerini kavratarak doğru gübreleme yapmalarını sağlatmak konularında temel bilgilerinin kavranmasını sağlamaktır.


Dr. Cenk Ceyhun KILIÇ


1 Bitki besleme alanında günümüze değin yapılan çalışmaları kavrayabilme.
2 Bitki besin elementlerinin bitkilerdeki işlevlerini kavrayabilme.
3 Besin elementlerinin eksiklik belirtilerini tanıyabilme
4 Gübreleri ve gübreleme tekniklerini öğrenebilme


Yok


Yok


Bitki beslemenin tarihçesi ve önemi, bitki için mutlak gerekli besin maddeleri, bitki besin maddelerinin topraktan alınış formları ve alındıkları yerler bitkideki noksanlık belirtileri ve gübre kullanılmasına etki eden faktörler ile gübre kullanma zamanı, şekli ve miktarı hakkında bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması ve tanışma Tanışma, ders hakkında önbilginin verilmesi, Süs bitkisinde N-P-K noksanlık belirtilerinin belirlenmesi amaçlı denemenin anlatılması
2 Bitki beslemede gereksinim duyulan elementler: Bitki besleme alanında günümüze değin yapılan çalışmalar, besin elementlerinin bitkideki genel işlevlerinin anlatılması Süs bitkisinde gübreleme denemesinin kurulması, saksı ve diğer malzemelerin hazırlanması
3 Mutlak gerekli besin elementlerinin ve Bitki Besin Elementlerinin Alınım Formlarının anlatılması Gübre çözeltilerinin hazırlanması
4 Azot ve Fosfor ‘un anlatılması Denemenin devamı
5 Potasyum ve Kalsiyum’un anlatılması Seradaki saksılı süs bitkilerinin bakımı ve N-P-K gübrelemesi
6 Magnezyum, Kükürt ve Demir’in anlatılması Seradaki saksılı süs bitkilerinin bakımı ve mikro element gübrelenmesi
7 Mangan, Bor, Çinko ve Bakır’ın Molibden, Klor, Sodyum anlatılması Noksanlık belirtilerinin slaytlarla irdelenmesi
8 ARA SINAV
9 Kobalt, Vanadyum, Silisyum, diğer elementlerin anlatılması Noksanlık belirtilerinin slaytlarla irdelenmesi
10 Gübre ve gübrelemenin tanımı Farklı gübre çözeltilerinin pH ‘larının ölçülmesi,
11 Gübre çeşitlerinin tanıtılması Farklı gübre çözeltilerinin tuz içeriklerinin (EC) ölçülmesi
12 Gübre çeşitlerinin tanıtılması Farklı gübrelerin Suda Eriyebilirliliklerinin ölçülmesi
13 Gübre çeşitlerinin tanıtılması Farklı gübrelerin Suda Eriyebilirliliklerinin ölçülmesi
14 Gübreleme yöntemleri Genel tekrar
15 Gübreleme yöntemleri Genel tekrar
16 Final sınavı

1. KACAR,B., KATKAT, A.V.1998. Bitki Besleme Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:127. 2. KACAR,B., KATKAT, A.V.,2007. Gübreler ve Gübreleme Tekniği.2.BASKI.Nobel Yayın No:1119. 3. Kılıç, C.C., 2008. Gübreler ve Gübreleme Ders Notları (E.Ü Bayındır MYO Seracılık ve Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, 4. Farklı notlardan hazırlanmış power point sunum


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 12 12
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Proje Hazırlama 2 6 12
Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek