GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB417 KÜLTÜR BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Kuraklık, sıcaklık ve tuzluluk gibi abiyotik stres koşullarından etkilenen tarım alanları, küresel ısınma sonucu gittikçe artmakta, bu alanlara uygun tarım sistemlerinin belirlenmesi ve stres koşullarına dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Kültür bitkilerinin stres koşullarına tepkilerinin anlaşılması, bu çevresel etmenlerin, fizyolojik sonuçlarının iyi anlaşılması ile mümkündür. Bu çerçevede dersin amacı; kuraklık, sıcaklık ve tuzluluk başta olmak üzere abiyotik stres koşullarının anlaşılması, kültür bitkilerinin bu koşullarda fizyolojik, morfolojik ve biyokimyasal olarak değişimleri ve bunların verimle ilişkilerinin irdelenmesidir.


Doç. Dr. Mustafa Özgür TATAR


1 Kültür bitkileri için stres koşullarının anlaşılması
2 Kültür bitkilerinin stres koşullarına tepkilerinin anlaşılması
3 Kültür bitkilerinde stres koşullarına karşı dayanıklılık ve kaçınma stratejilerinin anlaşılması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında; stres kavramı, stres koşullarının oluştuğu tarımsal alanların genel karakterleri, kuraklık, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve donma, tuzluluk, UV stresi ve oksijen noksanlığı stresleri incelenecektir. Her bir stres etmenine karşı bitkilerin, stoma hareketleri, fotosentetik aktiviteleri, antioksidatif savunma sistemleri, sekonder madde biyosentezleri ve sinyal mekanizmaları incelenecektir. Oluşan bu fizyolojik değişimlerin verim üzerine etkileri değerlendirilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
2 Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bitkisel üretim üzerine etkileri
3 Bitki gelişimi ve genel fizyolojik olayların hatırlanması (Su ve besin maddesi alınımı)
4 Bitki gelişimi ve genel fizyolojik olayların hatırlanması (fotosentez ve solunum)
5 Kuraklık stresi ve fizyolojik etkileri
6 Sıcaklık stresi ve fizyolojik sonuçları. Kuraklık stresi ile ilişkileri.
7 Tuzluluk stresi ve fizyolojik etkileri
8 Soğuk ve don stresinin bitkiler üzerine fizyolojik etkileri
9 Oksijen noksanlığı stresi, oluştuğu koşullar ve fizyolojik etkileri
10 UV stresi ve fizyolojik etkileri
11 Bitkilerde sinyal yolları
12 Bitkilerin abiyotik stres koşullarına dayanıklılık için geliştirdikleri stratejiler
13 Strese tepkileri fenotipleme metodları
14 Abiyotik strese dayanıklılık ve ıslahı

Bitki Fizyolojisi - Burhan Kaçar Crop Physiology- Victor O Sadras Plant Physiology- Taiz Zeiger Plant Physiology-Salisburn RossYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Tartışma 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 6 4 24
Deney 5 2 10
Gözlem 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 3 4 5 3 5 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek