GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere mühendislik ekonomisi ile ilgili kavram ve prensipleri öğretmektir.


Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ-Doç.Dr. Hakan ADANACIOĞLU


1 Para ve sermaye analizleri yapabilmek
2 Yatırım alternatiflerini karşılaştırabilmek
3 Makro ekonomik koşulları ve etkilerini değerlendirebilmek
4 Yenileme ve maliyet analizleri yapabilmek
5 Proje hazırlayabilmek ve ekonomik sonuçlarını analiz edebilmek
6 Mühendislik ekonomisi prensiplerini iş hayatına uygulayabilmek
7 Ziraat Mühendislerinin iş hayatındaki rolünü kavrayabilmek


Yok


Yok


* Mühendislik ekonomisinin temel kavram ve ilkeleri * Paranın zaman değeri ve faiz faktörleri * Mühendislikte finansal analizler * Mühendislikte karar kriterleri ve süreçleri * Mühendislikte projelendirme ve yatırım analizi * Mühendislikte makro ekonomik koşulların analizi * Mühendislikte üretim yönetimi ve girdi seçimi * Mühendislikte maliyet yönetimi ve ölçek ekonomisi * Mühendislikte ürün geliştirme ve inovasyon * Mühendislikte pazar ve fiyat analizleri, talep tahminleri * Mühendislikte risk analizi ve yönetimi * Mühendislikte amortisman ve vergi analizleri * Mühendislikte etkinlik ve verimlilik analizleri * Mühendislikte yenileme analizleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mühendislik ekonomisinin temel kavram ve ilkeleri Literatür okuma
2 Paranın zaman değeri ve faiz faktörleri Tarımdan örnek çözümler
3 Mühendislikte finansal analizler Tarımdan örnek çözümler
4 Mühendislikte karar kriterleri ve süreçleri Tarımdan örnek çözümler
5 Mühendislikte projelendirme ve yatırım analizi Tarımdan örnek çözümler
6 Mühendislikte makroekonomik göstergelerin etki değerlendirmesi Tarımdan örnek çözümler
7 Mühendislikte üretim yönetimi ve girdi seçimi Tarımdan örnek çözümler
8 Ara sınav
9 Mühendislikte maliyet yönetimi ve ölçek ekonomisi Tarımdan örnek çözümler
10 Mühendislikte ürün geliştirme ve inovasyon Tarımdan örnek çözümler
11 Mühendislikte pazar ve fiyat analizleri, talep tahminleri Tarımdan örnek çözümler
12 Mühendislikte risk analizi ve yönetimi Tarımdan örnek çözümler
13 Mühendislikte amortisman ve vergi analizleri Tarımdan örnek çözümler
14 Mühendislikte etkinlik ve verimlilik analizleri Tarımdan örnek çözümler
15 Mühendislikte yenileme analizleri Tarımdan örnek çözümler
16 Final sınavı

Akbıyıklı, R., 2014, Mühendislik Ekonomisi: Temel Prensipleri ve Uygulamaları, Birsen Yayınevi, İstanbul. Baş, E., 2012, Mühendislik Ekonomisi, Beta Basım Yayın, İstanbul. Blank, L.T., Tarquin,A.J., 2011, Engineering Economy, 7th Ed., McGraw Hill. Işık, A., 2012, Mühendislik Ekonomisi, Birsen Yayınevi, İstanbul. Küçük, O., 2011, Mühendislik Ekonomisi, Detay Yayıncılık, Ankara. Newnan, D.G., 2004, Engineering Economic Analysis, Oxford University Press, 598s. Okka, O., 2011, Mühendislik Ekonomisi Çözümlü Problemler, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Okka, O., 2014, Mühendislik Ekonomisi: Prensipler ve Uygulamalar, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Panneerselvam, R., 2012, Engineering Economics, PHI Learning Private Limited, New Delhi, 289 s. Park, C., 2012, Fundamentals of Engineering Economics, 3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 696 s. Sharma, K. R., 2011, Fundamentals of Engineering Economics, Cognella Academic, San Diego, CA, 2015 s. Sullivan, W.G., Wicks, E.M., Koelling, C.P., 2011, Engineering Economy, 15th Edition, Prentice Hall, New Jersey.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 7 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek