GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere tedarik zinciri yönetimi ile ilgili kavram ve prensipleri çeşitli sektör uygulamalarıyla öğretmektir.


Prof.Dr. Nevin DEMİRBAŞ


1 Tedarik zinciri kavramı ve kapsamı ile tedarik zinciri yönetiminin önemini kavrayabilme
2 Sektörler arasındaki ileri ve geri bağlantıları ekonomi prensipleri çerçevesinde yorumlayabilme
3 Tedarik zinciri süreçlerini değerlendirebilme
4 Tedarik zinciri planlaması için zincir faaliyetlerini ve maliyet unsurlarını analiz edebilme
5 Tedarik zincirinde temel lojistik faaliyetler ve lojistik organizasyonunu değerlendirebilme
6 Tedarik zinciri uygulamalarını çeşitli sektör örnekleriyle analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Tedarik zinciri tanım ve kapsamı *Tedarik zinciri yönetimi ve önemi * Tedarik zinciri süreçleri (Hammadde tedariki, işleme (fabrika), stok yönetimi, depolar ve depoculuk, paketleme, hedef pazarlar ve tüketici beklentileri) * Tedarik zinciri planlaması (Tedarik zinciri faaliyetleri ve maliyet unsurları) * Çeşitli sektörler için entegrasyon şekilleri * Dağıtım kanalları ve perakende yönetimi (Dağıtım kanalı stratejileri, tedarik zincirinde bilgi akışı ve önemi, perakende yönetimi) * Tedarik zincirinde temel lojistik faaliyetler ve lojistik organizasyonu * Çeşitli sektörler itibariyle tedarik zinciri uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi ve Önemi Kaynak tarama, tartışma
2 -Tedarik zinciri tanım ve kapsamı -Tedarik zinciri yönetimi ve önemi Kaynak tarama
3 Türkiye ekonomisinde sektörlerin yeri ve önemi Kaynak tarama
4 Sektörler arasındaki girdi çıktı ilişkileri Kaynak tarama
5 Çeşitli sektörler için entegrasyon şekilleri Kaynak tarama
6 Tedarik zinciri süreçleri Kaynak tarama
7 Tedarik zinciri süreçleri Kaynak tarama
8 Ara sınav
9 Tedarik zinciri planlaması Kaynak tarama
10 Tedarik zinciri faaliyetleri ve maliyet unsurları Kaynak tarama
11 Dağıtım kanalı stratejileri Kaynak tarama
12 Tedarik zincirinde bilgi akışı ve önemi Kaynak tarama
13 Perakende yönetimi Kaynak tarama
14 Tedarik zincirinde temel lojistik faaliyetler ve lojistik organizasyonu Kaynak tarama
15 Tedarik zinciri yönetiminin güçlükleri Kaynak tarama
16 Final sınavı

-Bourlakis, M. A. and P. W. H. Weightman, 2004, Food Supply Chain Management, John Wiley and Sons, 236 ss. -Burch, D., 2007, Supermarkets and agri-food supply chains: transformations in the production and consumption of foods, Edward Elgar Publishing, 330 ss. -Chopra, S., and Meindl, P., 2004, Supply chain management: strategy, planning, and operation, Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 567 pp. -Eastham, J. F., L. Sharples,S. D. Ball, 2001, Food Supply Chain Management, Butterworth-Heinemann, 339 ss. -Kağnıcıoğlu, C. H., 2007, Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçi seçimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 210 ss. -Keskin, M. H., 2008, Lojistik tedarik zinciri yönetimi, Nobel Yayın, Ankara, 218 ss. -Mena,C. 2010, Delivering performance in food supply chains, CRC Press, 544 ss. -Supply chain management: an international journal. 2004. Vol. 9, No. 5, Bradford, England : Emerald Group Publishing,. (e-book) Nebol E., Uslu, T., Uzel, E., 2015, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Beta Yayınları, 4.baskı, 372 ss. -Supply Chain Management on Demand: Strategies, Technologies, Applications / edited by Chae An, Hansj̧œrg Fromm. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005. (e-book) -Supply chain management theory and practice : the emergence of an academic discipline? / guest editor: Paul. D. Cousins ; co-editors: Benn Lawson and Brian Squire. Bradford, England : Emerald Group Publishing, c2006. (e-book) -Supply Chain Management with APO : Structures, Modelling Approaches and Implementation of mySAP SCM 4.1 / by J̧œrg Thomas Dickersbach. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. (e-book) -Şen, E., 2004, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi- KOBİ'lerin uluslararası rekabet güçlerini artırmada tedarik zinciri yönetiminin önemi, 50 ss. -Tanyaş, M., A.Eser, 2007, 5th international logistics supply chain congress: 8th - 9th November 2007, Proceedings/ İstanbul: T.C. Okan University, 686 ss. -Yamak, O., 2007, Tedarik zinciri yönetimi/çev. Oygur Yamak, Mess yayınları, 187 ss.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 4 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 6 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek