GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YMB301 YEM BİTKİLERİ-I Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; yem bitkileri ile ilgili genel durumu ve yem bitkileri ile ilgili son bilimsel gelişmeleri kavramasını, yem bitkileri-hayvancılık ilişkileri üzerinde bilgi kazanmasını, baklagiller familyasından yem bitkilerini tanımasını, hangi durumlarda ve hangi amaçlarla hangi yem bitkilerinden yararlanılabileceğine karar verme yetisini kazanmasını, seçim kriterlerini belirlemesini ve yem bitkilerinin yetiştirilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. A. Esen ÇELEN


1 Tarımsal üretimde yem bitkilerinin önemini kavrayabilme
2 Yem bitkilerinin yetiştirilmesinde ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
3 Baklagil yem bitkilerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri yem bitkisi üretim projelerinde sentezleyebilme
4 Baklagiller familyasına ait yem bitkisi türlerinin avantaj ve dezavantajlarını kullanarak hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerde uygun model denklikleri türetebilme
5 Üreticiye yem bitkisi türlerinin önerilmesinde materyal temini-üretim süreci-ekonomik analiz konularında bilgi verebilme
6 Bölgeler bazında üretim potansiyelleri ve üretim modellemeleri hakkında sentez yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yembitkilerinin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, yembitkileri üretiminin sorunları ve politikalar, yembitkileri ekolojisi, baklagil yembitkilerinin tarımsal özellikleri, yonca, korunga, üçgüller, gazalboynuzu, fiğ, burçak, yemlik bakla, yem bezelyesi, yem börülcesi, lüpen, mürdümük, sıcak iklim baklagil yembitkileri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
2 Yembitkilerinin tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması, yembitkileri üretiminde sorunlar ve uygulanan politikalar
3 Yembitkileri ekolojisi, yembitkileri tarımının genel özellikleri, nadas alanlarında yembitkileri tarımı
4 Yembitkilerinde hasat, kuru ot üretimi, depolama ve silaj
5 Yembitkilerinde kalite ve yembitkilerinden kaynaklanan beslenme bozuklukları
6 Yembitkileri tarımında tohumculuğun önemi, tohumculuk kanunu, üretim alanı ve materyal seçimi
7 Baklagil yembitkilerinin tarımsal özellikleri, taksonomileri, genel yapısal özellikleri
8 Arasınav
9 Önemli yonca türleri, mavi çiçekli yonca’nın önemi ve bitkisel özellikleri, adaptasyonu ve yetiştiriciliği
10 Çok yıllık yonca türleri, yıllık yonca türleri ve korunga’nın önemi ve yararlanma alanları, bitkisel özellikleri,yetiştiriciliği
11 Üçgüller ve gazalboynuzu türlerinin önemi ve yararlanma alanları, bitkisel özellikleri, yetiştiriciliği
12 Fiğler, burçak ve kara mercimek’in önemi ve yararlanma alanları, bitkisel özellikleri, yetiştiriciliği
13 Lüpenlerin ve sarı taş yoncasının önemi ve yararlanma alanları, bitkisel özellikleri, yetiştiriciliği
14 Mürdümük ve nohut geveninin önemi ve yararlanma alanları, bitkisel özellikleri, yetiştiriciliği
15 Çemen’in önemi ve yararlanma alanları, bitkisel özellikleri, yetiştiriciliği
16 Final Sınavı

1. Yembitkileri (Genel Bölüm), Cilt I, Ed: Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İzmir-2009 2. Yembitkileri (Baklagil Yembitkileri), Cilt II, Ed: Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İzmir-2009 3. Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., 1997. Yembitkileri, Hasat Yayıncılık Ltd. Şti. PK. 212 Kadıköy-İstanbul, 223s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Soru-Yanıt 5 1 5
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 5 2 3 3 2
ÖÇ 2 5 5 4 5 2 2
ÖÇ 3 5 4 5 2
ÖÇ 4 5 5 4 5 2 3 3 3 5
ÖÇ 5 5 4 4 5 2 4 3 2
ÖÇ 6 5 5 4 4 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek