GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ISG203 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I Ders 2 3 1,00

Lisans


Türkçe


Çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması.


Prof. Dr. Fazilet N. ALAYUNT, Assoc.Dr.Bülent ÇAKMAK


1 İş etiği hakkında bilgi sahibi olmak
2 Ortam koşullarının değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak
3 İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ve önlemlerini anlamak
4 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
5 Tehlike, risk kavramlarını öğrenmek
6 İş kazalarından korunma yöntemlerini öğrenmek


Yok


Yok


İş sağlığı, iş güvenliği kavramı ve temel ilkeleri, ortam koşullarının değerlendirilmesi, meslek hastalıkları, ergonomi, iş güvenliği mevzuatı, tehlike kaynakları, kişisel koruyucular, güvenlik önlemleri, iş etiği.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş sağlığı ve güvenliğinin temelleri, iş güvenliği kültürü, ilgili yasa ve mevzuatlar
2 Yasal hak ve sorumluluklar
3 Tehlike – Risk kavramı, iş kazaları ve kazalardan korunma
4 Meslek hastalıkları
5 Ergonomi ve parametreleri
6 Fiziksel risk etmenleri
7 Kimyasal risk etmenleri
8 Biyolojik risk etmenleri
9 Ara sınav
10 Ekranlı araçlarla çalışma
11 Yüksekte çalışma
12 Yangın ve yangından korunma
13 Kişisel koruyucu donanımlar, sağlık güvenlik işaretleri
14 İlk yardım ve acil durum
15 İSG etik
16 Final sınavı

OSHA Eurpoe, Dangerous substances (excluding biological agents), https://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/index_html/ds OSHA Europe, Biological Agents and Agriculture, https://osha.europa.eu /en/sector/agriculture /index_html/bio OSHA Europe, Noise in agriculture and forestry, https://osha.europa.eu /en/sector/agriculture/index_html/noise NIOSH, Workplace Safety & Health Topics, Safety and Prevention, http://www.cdc.gov/niosh/ topics/safety.html NISOH, Workplace Safety and Health, Agricultural Safety, http://www.cdc.gov/niosh/ topics/aginjury/ ILO, The ILO Programme on Occupational Safety and Health in Agriculture, http://www.ilo.org/safework/areasofwork/WCMS_117367/lang--en/index.htm 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ILO, Code of practice on safety and health in agriculture, Meeting of Experts to Adopt a Code of Practice on Safety and Health in Agriculture, Sectoral Activities Programme, Geneva, 25–29 October, 2010. SGK İstatistikleri http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler / 4857 Sayılı İş Kanunu TUIK, Temel İstatistikler, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod= temelist 6331 Sayılı İş Sağlığı Güveliği Kanunu, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/ k6331.html


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 41

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5 2
ÖÇ 2 2 5 2
ÖÇ 3 3 4 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 3 5
ÖÇ 6 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek