GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
THU212 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 2 4 1,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencilerin içerisinde yaşadıkları toplumun sorunlarına bireysel ya da takım olarak çözüm aramak ve bu çözümleri proje haline getirip uygulama becerisini kazandırmaktır.


Arş. Gör. Dr. Şükrü Sezgi ÖZKAN


1 İçerisinde yaşanan toplumu gözlemleme yeteneği
2 Toplumsal ihtiyaçların farkında olma.
3 Takım çalışması yeteneklerinin kazanılması
4 Toplumsal bir ihtiyaca yönelik proje geliştirme yeteneğinin elde edilmesi
5 Bir projeyi uygulama ve sonuçlarını rapor yazma becerisinin kazanımı

Birinci Öğretim[Yok]


Toplumun tümünü ya da belirli bir kısmını ilgilendiren sorunların tespiti ve çözümüne yönelik projeler geliştirme bu projeleri belirli bir düzen içerisinde kağıda yazılı hale getirme ve uygulama.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve genel kuralların belirlenmesi
2 Örnek sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi
3 Proje gruplarının oluşturulması
4 Proje konularının belirlenmesi
5 Proje konularının belirlenmesi
6 Proje konularının belirlenmesi
7 Proje Taslağının yazımı
8 Taslak Projelerin sunumu
9 Proje takvimlerinin belirlenmesi ve uygulama
10 projelerin ekipler tarafından yürütülmesi
11 projelerin ekipler tarafından yürütülmesi
12 Projelerin yürütülmesi
13 Projelerin yürütülmesi
14 Projelerin yürütülmesi
15 Proje sonuç raporlarının yazımı ve sunumu

Kuzucu, K., Kamer, S. T., Alabaş, R., Çitil, M., Dilek, D., & Polat, Ü. (2009). Topluma hizmet uygulamalari. Ankara: Pegema Yay› nc› l› k. AYVACI, H. Ş., & AKYILDIZ, S. (2009). Topluma hizmet uygulamalari dersinin bireye ve topluma kazandirdiklari ve toplumun beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 39(184), 102-119. Vogelgesang, L. J., & Astin, A. W. (2000). Comparing the effects of community service and service-learning. Michigan Journal of Community Service Learning, 7(1).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 6 2 12
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Sunma 1 2 2
Proje Tasarımı /Yönetimi 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 30

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek