GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STJ212 STAJ-I Ders 2 4 2,00

LisansZiraat mühendisi ünvanı alacak farklı bölüm öğrencilerinin, tarımın tüm branşlarında uygulamaya yönelik , fakülte çiftliği ortamında 10 iş günü deneyim kazanmalarını sağlamaktır.1 Tarımsal üretimin değişik aşamalarında deneyim kazanma
2 İş güvenliği ve ergonomi hakkında bilgi sahibi olma
3 Tarımsal amaçlı el aletleri kullanma becerisi kazanma
4 Değişik çalışma koşullarında farklı kişilerle çalışma ve iletişim deneyimi kazanma
5 Rapor yazma becerisini kazanma ve geliştirme

Birinci Öğretim[Yok]


Fakülte çiftliğinde staj amacıyla oluşturulan program çerçevesinde, farklı günlerde farklı iş ünitelerinde, önce sorumlu öğretim elemanları nezaretinde teorik bilgiler aldıktan sonra bu bilgileri anında uygulamaya geçirmek ve çiftlikte yapılan işlerde çalışarak üretime doğrudan katılmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çiftliğin Görsel Tanıtımı, Çiftliğin Dolaşılması,Tarla üretiminin incelenmesi, Sebze üretiminin incelenmesi, Meyve-Bağ üretiminin incelenmesi, Süt Üretim İşletmesindeki faaliyetlerin incelenmesi
2 Hobby alanlarında el aletleri ile uygulama, Toplu çalışma, Büyükbaş hayvancılık işletmesinin incelenmesi, Küçükbaş hayvancılık işletmesinin incelenmesi, Atölye -Makine parkı ve Tarhana Üretim Tesisinin incelenmesi,Rapor HazırlamaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan Çalışması 10 7 70
Rapor Hazırlama 1 1 1
Rapor Sunma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 72

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek