GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB118 EKOLOJİ Ders 1 2 3,00

LisansDoğal ve tarımsal ekosistemleri oluşturan ekolojik faktörlerin küresel değişimler paralelinde kavranması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak planlanmasına yönelik temel ilkelerin benimsenmesi.


Doç.Dr. Gülsüm ÖZTÜRK


1 Ekolojik tanımlamaların kavranması ve ekolojik faktörler arasında ilişki kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi
2 Doğal ve tarımsal ekolojik sistemleri yorumlayabilme yeteneği
3 Konvansiyonel üretim sistemi ile alternatif üretim sistemlerini kıyaslayabilme
4 Küresel iklim değişiminin tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkileri konusunda fikir yürütebilme yeteneği
5 Biyotik ve abiyotik çevresel faktörleri değerlendirip yorumlayabilme yeteneği
6 Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerden kaynaklanan sorunları kavrama ve çözüm üretebilme yeteneği

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ekolojik tanım ve kavramlar, doğal ve tarımsal ekosistemler, iklim-tarım ilişkisi, tarım-toprak ilişkisi, toprak verimliliği ve mikroorganizmalar, tarımsal üretimde biyotik ve abiyotik stres faktörleri, küresel iklim değişimi, çevresel sorunlar, fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği, kuraklık, geleneksel ve alternatif tarım sistemleri, kirlilik, sürdürülebilirlik, erozyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekolojik tanım ve kavramlar
2 Ekolojik tanım ve kavramlar
3 Ekosistem kavramı ve agro ekosistemler
4 Çevresel faktörler
5 İklim-tarım ilişkisi, iklim grupları
6 Işık ve sıcaklığın tarım üzerine etkileri
7 Yağışlar, kuraklık
8 Ara sınav
9 Fotosentez
10 Transpirasyon, su kullanım etkinliği
11 Solunum
12 Canlı faktörler
13 Tarım-toprak ilişkisi, toprak faktörleri
14 Toprak verimliliği, erozyon
15 Küresel iklim değişimi, çevre sorunları ve kirliliği
16 Final Sınavı

1. Farklı Kaynaklardan Derlenmiş Sunumlar Ve Ders Notları, Internet Kaynakları 2. T.R. Sinclair, 1998. Principles Of Ecology In Plant Production 3. D. J. Gibson, 2002. Methods In Comparative Plant Population Ecology 4. T. Gençtan, 1998. Tarımsal EkolojiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek