GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB120 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Bitki fizyolojisi biliminin esaslarını, bitkisel üretimle olan yoğun ilişkilerini ve bu konudaki son bilimsel gelişmeleri kavramalarını, fizyoloji bilgilerini kullanarak, bitkisel üretim konusunda vizyon ve yorum yeteneği kazanmalarını, fizyolojik olaylarını çözümleyerek tarımsal alanda nasıl yararlanabileceklerine karar verme yetisine ulaşmalarını sağlamaktır.


Doç. Dr. M. Ozgur TATAR


1 1. Bitki fizyolojisinin bitkisel üretimdeki yerini ve tarımdaki önemini kavrayabilme
2 2. Bitkilerin yaşam süreçlerinde gerçekleşen fizyolojik olaylar ve hücre fizyolojisi hakkında fikir üretebilme
3 3. Bitkilerde, taşıyıcı dokular, su kaybı, enzim, protein üretimi ve benzeri işlevleri kavrayarak tarımsal üretimdeki etki ve sonuçları yorumlayabilme
4 4. Bitkilerde fotosentez ve solunum fizyolojisi bilgilerini kullanarak, tarımsal açıdan projeler üretme ve model denklikleri üretebilme
5 5. Bitkilerde büyümeyi etkileyen etmenleri, düzenleyicileri öğrenerek tarımsal bölgeler temelinde, bitki paterni programlama ve projelendirme becerileri kazanma
6 6. Bitkilerde üreme ve çoğalma işlevlerini, çevresel stresleri inceleyerek, üretim açısından sentez yapabilme, üreticiye bilgi ve öneri sunabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bitki fizyolojisi biliminin tarihsel gelişimi, amaçları, araştırma konuları, pratiğe uygun teknikleri, bitki hücreleri ve işlevleri, su ve bitki suyun özellikleri, su ve besin maddesi taşınımı, organik madde taşınımı, enzim, protein ve amino asitler. Bitkilerde fotosentez, fotosistem yapıları, solunum, elektron taşınımı, fotosolunum. Bitkilerde büyüme ve gelişme, morfogenesis, bitki büyüme düzenleyicileri, sıcaklık ve büyüme, dormansi, fotoperiyodizm. Eşeysel üreme, vejetatif üreme, çimlenme. Çevresel stresler ve bitkisel tepkiler, tolerans ve dayanıklılık.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
2 Bitki Fizyolojisi biliminin tarihsel gelişimi,amaçları,araştırma konuları,pratiğe uygulama teknikleri
3 Bitki hücreleri ve işlevleri
4 Bitkilerde su ve besin maddeleri ile organik bileşiklerin taşınımı
5 Bitkilerde su ve besin maddeleri ile organik bileşiklerin taşınımı, Bitkilerde su kaybı
6 Enzimler,proteinler ve aminoasitler
7 Fotosentez, tanımı,önemi,fotosistem yapıları,elektron taşınımı,etkileyen faktörler,
8 Sınav
9 Solunum,tanımı ve önemi,aerobik solunumun oluşumu,elektron taşınımı,fotosolunum
10 Bitkilerde büyüme ve gelişme,vegetatif ve generatif büyüme,morfogenesis
11 Bitki büyüme düzenleyicileri, oksinler, gibberelinler, sitokininler, Etilen, absisik asit(ABA)
12 Sıcaklığın büyümeye etkisi, vernalisazyon, dormansi, termoperiyodizm, fotoperiyodizm
13 Çimlenme,vegetatif üreme,eşeysel üreme,sonbahar sendromu,respons ve tipleri
14 Çevresel stresler,su,tuz,sıcak,radyasyon,gaz stresleri,stres zararları ve dayanıklılık
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final Sınavı

Kacar, B., 1989. Bitki Fizyolojisi,Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:1153, Ankara. Salisbury, F.B. and Ross, C.W., 1992. Plant Physiology. Wadsworth Pub. Com. Inc. Belmont, California / USA. Avcıoğlu, R. ve Gürel, A., 2000. Bitki Fizyolojisi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Notları No: 64.1, İzmir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 4 3 12
Alan Çalışması 5 2 10
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 2 3 6
Okuma 4 3 12
Rapor 0 0 0
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek