GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB122 METEOROLOJİ Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin hava, iklim, iklim elemanı, iklim faktörlerini tanımasını, bitkisel ve hayvansal üretimin miktar ve kalitesini arttırmak için meteorolojik olaylar konusunda bilgi edinmeleri, tarımsal faaliyeti olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar ve bu olaylara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgi edinmelerini sağlanması


Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ


1 Hava, iklim ve iklim elemanlarını tanıyabilme,
2 Tarımsal üretime atmosferik çevrenin kalite ve kantite olarak etkilerini kavrayabilme
3 İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini belirleyebilme
4 Ölçüm sonuçlarını yorumlayabilme
5 Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olayları belirleyebilme ve bu olaylara karşı alınabilecek önlemleri seçebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi, atmosferin yapısı, atmosfer kirlilikleri ve kültür bitkilerine zararları, hava, iklim ve iklim elemanları, iklim elemanlarının bitkisel ve hayvansal üretim üzerine etkisi, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar, küresel iklim değişikliği ve tarım ve su kaynakları üzerine etkisi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi
2 Atmosfer hakkında genel bilgiler, Meteoroloji gözlem istasyonları
3 Güneş radyasyonu
4 Hava ve toprak sıcaklığının ölçümü, ifade şekilleri
5 Hava neminin ölçümü ve nem ifade şekilleri
6 Yağış şekilleri ve yağış ölçümü, Yağış miktarını etkileyen etkenler
7 Hava basıncı ve ölçümü, Rüzgar , rüzgarın ölçümü, rüzgardan korunma tesisleri
8 Ara sınav
9 Buharlaşma, buharlaşmanın ölçümü
10 Meteorolojik elemanların tarımsal üretim üzerine etkisi
11 Don olayı, don olayının sınıflandırılması, mücadele yöntemleri
12 Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar
13 Kuraklık, kuraklık indisleri, kuraklıkla mücadele
14 Küresel iklim değişimi, tarım ve su kaynaklarına etkisi

Ders Kitabı : -Özgürel, M. ve Pamuk Mengü, G. 2005. Tarımsal Meteoroloji. Ege Üni. Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayın No: 567. Bornova. 353 s. -Oğuzer, V. 1995. Meteoroloji. Çukurova Üni. , Ziraat Fakültesi Yayın No: 80 Adana. 217s. -Yurtseven, E. 1997. İklim Bilgisi. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1485. Ankara. 89s. Ders Araçları : Meteorolojik aletler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Toplam 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Toplam 0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Rehberli Problem Çözümü 3 1 3
Rapor Sunma 7 6 42
Proje Sunma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 99

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 2
ÖÇ 2 2 2
ÖÇ 3 2 2
ÖÇ 4 2 3 2
ÖÇ 5 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek