GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB313 MESLEKİ ETİK Ders 2 3 1,00

LisansBu dersin amacı, öğrencilere etik ve ahlak kavramlarını tanıtmak, etik ilkeleri hakkında bilgi sunmak, meslekte etik ve etik dışı davranışları açıklamak ve etik davranış geliştirmelerini sağlamak ve karşılaşılabilecek etik dışı davranışlar konusunda bilgi vermektir.


Prof. Dr. A. Esen ÇELEN


1 Etik-Ahlak İlişkisi ve Kavramları hakkında bilgilenme
2 Etiğe uygun ve etik dışı davranışlar konusunda bilinçlenme
3 Etik düşünme ve hareket edebilme kabiliyeti kazanma
4 Etik ve etik dışı davranışlar karşısında yapılabilecekler konusunda bilgi edinme
5 Sosyal sorumluluk kazanabilme
6 Bazı mesleklerle ilgili etik kurallar hakkında bilgilenme

Birinci Öğretim-


Meslek kavramı ve etik kodları, etik ve ahlak kavramları, etik türleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek hayatında etik dışı davranışlar, mesleki yozlaşma dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı, amaç ve kapsam, tanışma, etik kavramı, tanımı, kökeni, türleri
2 Etik ve ahlak kavramları, etik ve ahlak ilişkisi, ahlaki değerler, ahlak ve meslek ahlakı.
3 Etik kuralları ve etik sistemleri
4 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler
5 Meslek etiği kavramı
6 Meslek hayatında etiğe uygun davranışlar
7 Meslek hayatında etik dışı davranışlar
8 Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçları
9 Arasınav
10 Sosyal sorumluluk kavramı, türleri, sosyal sorumluluk ve etik
11 Kamuda etik
12 Bazı mesleklerle ilgili etik kurallar
13 Meslek hayatında etik ilkeler, güven ve etik, hak, adalet ve etik
14 Tekrar

Prof.Dr. Menşure KOLÇAK, Meslek Etiği, Ekin Yayınları Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR, Demet ÇAKIROĞLU, Meslek Etiği, Nobel Yayınları Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İnternet kaynaklarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 14 14
Tartışma 1 2 2
Soru-Yanıt 1 5 5
Bireysel Çalışma 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 33

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek