GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB421 ÇAYIR MERA I Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin çayır-meraları tanımasını, çayır-meralar ile ilgili son gelişmeleri kavramasını, çayır-meraların yararlarını, yararlanma şekillerini, Mera kanununu algılamasını, çayır-meralarda vejetasyonun tanınması yararlanma tekniklerini algılayarak çayır ve mera ekosistemleri ile ilgili olarak onların ekolojik ve sosyolojik özellikleri hakkında gerekli bilgileri kazanması ile konuya ilişkin uygulama ve sorunları gidermeyi sağlamaktır


Doç. Dr. Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU


1 Çayır-meraların önemi yararları, yasal düzenlemelerin önemini kavrayabilme
2 Çayır mera vejetasyonunun analitik, sentetik ve klimaks özelliklerinin öğretilmesi
3 Çayır ve meralardan yararlanmanın teknik esaslarını sentezleyebilme olanağının sağlanması

Birinci Öğretim


YOK


yok


Çayır-meraların tanımı, sınıflandırılması, çayır mera ve tarla tarımı arasındaki farklar ile hayvancılık ve toprak verimliliği açısından önemi, çayır mera formları, çayır mera vejetasyonunun analitik ve sentetik özellikleri, çayırlardan (yeşil ot- kuru ot- silaj) yararlanma yöntemleri, silo yemi ve yem kalitesi ve mera kanunu


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Arazi gezi
2 2. Çayır-mera kavramı ve tanımı, yeşil yem-yeşil örtü olarak çayır-meralar Arazi gezi
3 3. Çayır-mera ve tarla tarımı arasındaki farklar Arazi gezi
4 Çayır-mera kültürünü hayvancılık ve toprak verimliliği açısından önemi
5 5. Çayır-mera formları: orjinlerine-yararlanma süresine ve şekline- otlayan hayvan türüne göre çayır-meralar Arazi gezisi
6 Mera Kanunu konu uzmanı katılmı
7 7. Çayır-mera vejetasyonunun analitik karakterleri: Kalitatif karakterler Kaynak tarama ve sunum
8 Arasınav
9 Çayır-mera vejetasyonunun analitik karakterleri: Katmanlaşma, Periyodisite, Vitalite, Sosyabilite, Türlerin Asosiasyonu Kaynak tarama ve sunum hazırlama
10 10. Çayır-mera vejetasyonunun sentetik karakterleri Kaynak tarama ve sunum
11 Çayır-mera vejetasyonunu türlerinin yayılma biyolojileri Arazi gezi
12 Çayır meralarda klimaks vejetasyon süksesyon, bozulma nedenleri Arazi
13 Çayırlardan yararlanmanın teknik esasları: Biçmenin teknik esasları Arazi çalışması
14 Çayırlardan yararlanmanın teknik esasları: Ot Kurutma ve Muhafazası Arazi çalışması
15 Silo Yemi ve Kalitesi Silaj yapımı teknikleri
16 Final

Tosun, F., Altın, M., 1981. Çayır-Mera-Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri. Ondokuz Mayıs Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 1, 229s. Samsun Gençkan, M.S., 1985. Çayır-Mera Kültürü, Amenajmanı ve Islahı. Ege Üniv. Zir Fak. Yay. No:483, 655s. Bornova-İzmir Bakır, Ö., 1987. Çayır-Mera Amenajmanı. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay No: 992, Ders Kitabı. 362s., Ankara Gökuş, A., Koç, A., 2001. Mera ve Çayır Yönetimi. Atatürk Üniv. Zir. Fak., Ders Yayınları No: 228, 329s. ErzurumYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek