GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB423 GENEL BİTKİ ISLAHI Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bitki ıslahının genetik esaslarını, yeni çeşit geliştirmede temel esas ve uygulamalarını anlamak ve bitki ıslahında kullanılan ıslah teknik ve yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Fatma AYKUT TONK


1 1. Tarımsal üretimde bitki ıslahının önemini kavrayabilme
2 2. Bitki ıslahının temel prensiplerini kavrayabilme sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm
3 3. Bitkilerin döllenme özellikleri hakkında bilgiler edinme ve edinilen bilgileri melezleme
4 4. Bitki döllenme biyolojisine göre bitki ıslahı yöntemlerini çeşit geliştirilmesine yönelik projelerde kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel genetik mekanizmalar, döllenme biçimleri ve ıslah teknikleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitki Islahında Genel Kavramlar
2 Bitki Popülasyonlarının Genotipik Yapısı
3 Seleksiyonun Populasyonun Bileşimine Etkisi
4 Kendine döllenen bitkilerde ıslah yöntemleri -I
5 Kendine Döllenen Bitkilerin Islah Yöntemleri-II
6 Yabancı Döllenen Bitkilerin Islah Yöntemleri
7 Hibrit Çeşit Islahı
8 Ara sınav
9 Tekrarlamalı Seleksiyon
10 Markör Destekli Seleksiyon
11 Mutasyon Islahı
12 Mutasyon ıslahı
13 Ploiploidi Islahı
14 Biyotik Ve Abiyotik Dayanıklılık Islahı
15 Moleküler Genetik Modifikasyonlar
16 Final Sınavı

1. Genc, İ ve T. Yagbasanlar. 2002. Bitki Islahı. Çukurova Üniv. Basımevi, Adana. 2. Demir, İ. 1990. Genel Bitki Islahı. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. 3. Fehr, W.R. 1987. Principles of Cultivar Development. Iowa State university. 4. Poehlman, J.M..1996. Breeding Field Crops. Iowa State University Press, Ames, Iowa.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 5 4 20
Alan Çalışması 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 4
ÖÇ 4 2 4 5 5 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek