GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
CAL401 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


İnsan psikolojisi incelenerek grupların ve toplulukların arasında doğrusal iletişim kurabilmek. Sosyalleşme süreci içinde davranış bozukluklarını gidermek. Birlikte çalışma azmini ve verimliliğini arttırmak. Ülke ekonomisine yeni insan girdileriyle ulusal başarıya katkıda bulunmak. Çağdaş bir vatandaş kitlesi oluşturmaya yönelik bilinç kazandırmak hedeflenmektedir.


Asist. Prof. Suavi TUNCAY


1 Öğrencilerimizin iş hayatına atılması aşamasında uyum ve yeteneklerini arttırmak
2 İş hayatının önceliklerini algılamak Pozisyonu hakkında bilgi sahibi olmalarını ve iş disiplini ile verimlilik ilişkisini yönetebilmelerini sağlamak.
3 Kurumsal yapıların yasal mevzuatları hakkında bilgilerini arttırmak.
4 İş Bölümü ve kurumsal hiyerarşi ile sorumluluk düzeylerini örtüştürmek.
5 Boş zamanları değerlendirme ve sosyalleşme süreçlerinde etkinlik sağlamak
6 Gerek bireysel ve gerekse kurumsal açılardan iletşim sorunlarını ortadan kaldırabilmenin yol ve yöntemleri hakkında bilgilerini arttırarak uygulama örneklerinden haberdar etmek.


Yok


Yok


Bireyin öncelikle sağlıklı olması ve çalışmış olduğu kurumlarda ve iş alanlarında huzurlu mutlu ve verimli olabilmesinin koşullarının neler olduğunun öğrenilmesini sağlamaktır. Bu konudaki çalışmalar, deneyler ile literatürden haberdar etmek ve uygulamalar hakkında bilgisini artırmak hedeflenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çalışma psikolojisinin tanımı ve kapsadığı alan
2 Çalışma psikolojisinin psikoloji bilimiyle ilişkisi
3 Çalışma psikolojisi ve Sosyolojik örüntüler
4 Kurumsal yapılar ve yönetim
5 Yönetimler ve verimlilik ilişkisi.
6 Yönetimde yasal mevzuat tanımı.
7 Arasınav
8 Strest yönetimi ve mobbing.
9 iletişim ve verimlilik ilişkisi.
10 Kurumsal yapılarda iletişimin boyutları.
11 Boş zamanları değerlendirme sosyolojisi.
12 Çalışma psikolojisi açısından teknolojik ihtiyaçlar
13 Çalışma psikolojisi içinde ödül ve değerlendirmeler.
14 Çalışma psikolojisi açısından ulaşım ve kent örgüsnün yeri ve önemi.
15 Çalışma psilojisi açısından yeni öneriler ve genel değerlendirmeler.
16 Final

Suavi TUNCAY, Türkiye’de Gençlik Sorunlarının Psikolojik Boyutu, Muğla Üniversitesi, SBE Dergisi, Güz 2000 Cilt: 1 Sayı: 1 Muğla 2. Suavi TUNCAY, İletişim, Çevre Etkileşimi ve Ulusal Mensubiyet Bilincinin Algılanması İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 31. Kitap, 2005 İstanbul. 3. Suavi TUNCAY, Marka, Moda ve Müzik Kültürünün Türk Gençliğine Etkilerinin Ulusal Çıkar ve Ulusal Bilinç Açısından İrdelenmesi, Türkbilim, S.3, 2010, İzmir. 4. Suavi TUNCAY, Kurumsal Yapıların Fonkiyonelleştirilmesinde Stres Yönetiminin Motivasyon ve Liderlik İle Örtüştürülmesi, E.Ü, Yeni Düşünceler, Yıl:2 Şubat 2007, İzmir. 5.Feyzullah EROĞLU, Davranış Bilimleri, Beta Yayıncılık, 2004, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 8 40
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek