GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YZL402 YAZILI ANLATIM Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; bireylere doğru ve etkili yazmanın önemini kavratmak ;yazmada doğru ,anlaşılır ,akıcı ve etkili olmayı sağlamak; bireyin düşüncelerini ifade ederken, doğru sözcük seçimini , doğru kelimelerle akıcı cümleler kurmasını sağlamaktır.


Mehmet İNCE


1 Kelimelerin yazıdaki konumunu bilmek, açıklayabilmek;
2 Dilin ve kelimelerin düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek
3 Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek;
4 Yazılacak metni veya belgeyi ya da izlediği bir programı doğru çözümleyebilmek;
5 Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek
6 İmla ve noktalama işaretlerini kavratabilmek
7 Yazma sanatını anlatabilmek;
8 Biçimbirimle ilgili temel kavramları uygulayabilmek;
9 Cümle ve anlam bilgisi ile ilgili kavramları açıklayabilmek
10 Yazılı anlatımda yanlışları kavrayıp örnek metinler üzerinde gösterebilmek
11 Bilimsel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı bir düşünce alışkanlığını geliştirebilmek
12 Değerlerine sahip çıkan ve hoşgörülü; sorunlara çözüm önerileri getirebilen; bu konulardaki düşüncelerini sö yazılı olarak doğru ifade edebilen bireyler geliştirebilmek;


Yok


Yok


Yazma kavramı . Yazılı iletişim, Yazı dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Yazı türleri. Yazılı anlatım yolları. . Türk yazı dilinin tarihî gelişimi. Türkçe’nin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’nin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi .ile , resmi özel yazışmalar…v.b


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Üniversitelerde Yazılı Anlatım dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi. Dersin içeriği, önemi, çalışma teknikleri, kural ve gereklerinin açıklanması.
2 Yazı dilinin tanımının yapılması, yazı dilinin özellikleri avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilmesi.
3 Yazı Dili ile düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisinin açıklanması
4 Yazılı Türlerinin kavratılması.
5 Dil ve kültür bağlamında güzel yazma
6 Konu bulma ve plan yapmayı öğretme
7 Yazmak sanatı Anlamak sınırlandırmak .
8 Arasınav
9 Anlatım biçimleri
10 İşlevsel yazılar(Dilekçe,özgeçmiş,rapor tutanak karar ilan duyuru v.b.
11 Öğretici yazılar(Makale fıkra gezi eleştiri ,günlük röportaj deneme eleştiri biyoğrafi…)yazma
12 Edebi türler Şiir roman hikaye vb yazma
13 Bilimsel yazılar
14 Önsöz sonuç bibliyoğrafya,dipnot,dizin yazma..
15 Türkçe’nin anlambilim özelliklerinin açıklanması. (Temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, eşanlamlılık, karşıt anlamlılık, eşseslilik; anlam olayları: anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam kayması, anlam kötüleşmesi, anlam iyileşmesi.)
16 Final Sınavı

1. Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay., 2. Korkmaz, Zeynep; vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Ekin Yay., 2005 3.Üniversiteler İçin Yazılı Anlatım Dr.Ali Yakıcı Gazi.yay. Yardımcı Kitaplar:Anlatım Bilgisi ,Sezai Güneş İzmir,1999 1. Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III. Ankara: TDK Yay. 2009. 2. Aksan, Doğan. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugüne, Yarını. Ankara: Bilgi Yay., 2005. 3. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : I-II. Ankara: TDK Yay. 2010. 4. İmlâ Kılavuzu. Ankara: TDK Yay., 2009. 5. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay., 2009.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
Okuma 5 8 40
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek