GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders tüm fakülte öğrencileri için tasarlanmış seçmeli bir ders olup amacı fakülte öğrencilerine sosyolojik perspektifi tanıtmak, sosyolojik meseleler üzerine kendi analitik ve eleştirel düşüncelerini geliştirmelerine ve interdisipliner çalışmalar için sosyolojik bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmaktır.


Göknur (Bostancı) Ege


1 Sosyolojik perspektifi anlamak
2 Genel olarak sosyolojiyi ve ilgi alanlarını kavramak
3 Sosyolojik meseleler üzerine eleştirel bir düşünce geliştirmek
4 Sosyolojik bilgiyi interdisipliner çalışmalarda kullanabilmek


Yok


Öğrencilerin kendi fikirlerini geliştirmek, farklı yaklaşımlardan haberdar olmak ve konuyu daha iyi anlayabilmek için ders konularıyla ilgili okuma ve araştırma yapmaları önerilmektedir


Dersin içeriği şu konuları kapsamaktadır: Sosyal bir varlık olarak insan, kültür ve toplum, sosyoloji nedir? sosyolojik perspektifin kısa tarihi, sosyolojinin kurucuları: Comte Durkheim, Weber, Marx, sosyolojik yaklaşımlar, sosyolojik araştırma, toplumun yapısı ve organizasyonu, sosyal gruplar ve kurumlar, toplumsal değişme, sosyolojinin diğer sosyal disiplinlerle ilişkisi, günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler üzerine tartışmalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sosyal bir varlık olarak insan
2 Kültür ve toplum
3 Sosyoloji nedir?
4 Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi
5 Sosyolojinin kurucuları: Comte Durkheim, Weber, Marx
6 Sosyolojik yaklaşımlar
7 Sosyolojik araştırma
8 Ara Sınav (Vize)
9 Toplumun yapısı ve organizasyonu
10 Sosyal gruplar ve kurumlar
11 Toplumsal değişme
12 Sosyolojinin diğer sosyal disiplinlerle ilişkisi
13 TARTIŞMA: Günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler
14 TARTIŞMA: Günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler
15 TARTIŞMA: Günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler
16 Yıl sonu sınavı (Final)

Ö. Sayın, Sosyolojiye Giriş, Akademi Kitabevi, 1994 Anthony Giddens, Sosyoloji - Başlangıç Okumaları, Çev : Günseli Altaylar • Say Yayınları, 2009 Z. Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Çev : Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, 1998 B. Tolan Sosyoloji, Gazi Kitabevi, 2005 J. Fichter Sosyoloji Nedir? Çev: Nigün Çelebi, Anı Yayıncılık, 2002


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek