GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı İlkçağ Uygarlıklarının tarihlerinin öğrenciler tarafından bilinmesini ve anlaşılmasını sağlamaktır.


Prof Dr Mehmet Ali KAYA


1 İnsanlığın tarih öncesi çağlardan Orta Çağa kadar tarihinin öğrenilmesi.
2 İnsanlığın kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel gelişiminin, başarı ve başarısızlıklarının kronolojik olarak takip edilebilecek şekilde görülüp,algılanması.
3
4


Yok


Yok


Tarih Öncesi Çağları Uygarlaşma Süreci; ilk kentler ve devletler Eskiçağın Büyük Uygarlıkları ( Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Girit, Fenike, Eski Yunan ve Roma) Siyasal Rejimler Toplumsal Yaşam Ekonomik Yaşam Kültürel yaşam


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarih Öncesi Çağlar: Paleolitik, Neolitik
2 Eski Mezopotamya Uygarlıkları: Sümerler, Mısırlılar, Akadlar, Asurlular, Babilliler, Toplum, ekonomi, Sanat, Mimari, Bilim
3 Eski Mısır Uygarlığı: Hierokonpolis, Hanedanlar, Toplum, Ekonomi, Din, Edebiyat, Sanat, Mimari, Bilim
4 Anadolu Uygarlıkları (İ.Ö. II. Binyıl): Hititler, Luviler, Toplum, Din, Mimari , Sanat, Bilim
5 Girit’in Saray Uygarlığı, Mykenler, Eski Yunan Uygarlığı’nın Arkaik Çağı: Mutlular Adası, Mikenler, Troia Savaşı, Polislerin Doğuşu. Kolonizasyon. Yazı, Alfabe, Toplum, Ticaret. Sanat, Mimari , Bilim.
6 Demir Çağı Uygarlıkları: Fenikeliler, İbraniler, Keldaniler, Geç Hititler, Urartular, Frigler, Lidyalılar, Likyalılar
7 Eski Yunan Uygarlığı (Arkaik ve Klasik Çağlar): Siyaset, Yasa Koyucular, Demokrasi, Toplum, Ticaret, Endüstri, Din, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Sanat, Mimari, Bilim.
8 Büyük İmparatorluklar ve Hellenistik Çağ: Persler, Büyük İskender, Hellenistik Krallıklar, Siyaset, Toplum, Din, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Sanat, Mimari, Bilim.
9 Ara Sınav
10 Eski Roma: Dünyanın İlk Cumhuriyeti: Roma ‘nın Kuruluşu, Krallar, Roma Cumhuriyeti, Akdeniz’de Hakimiyet, Güçlü Liderler. İç Savaşlar. Cumhuriyetin Sonu.
11 Roma Barışı: Eskiçağın Son İmparatorluğu.
12 Roma Uygarlığı: Roma’nın Anayasal Düzeni. Sosyo-politik yaşam. Sosyo-politik ve Ekonomik Değim, Edebiyat, Sanat, Mimari, Bilim, Din:
13 Kavimler Göçü: Germenler, Hunlar, Batı Roma İmparatorluğu’nun Yıkılışı.
14 Final Sınavı
15
16

1. W.D. Jones & H. Montgomery, Civilisation Throught the Centuries. London 1960. 2. A. Ribard, İnsanlığı Tarihi (çev. E. Başar, Ş. Yalçın, H. Berktay). İstanbul 1983. 3. E. M. Burns, Western Civilisations. Newyork 1969. 4. W. McNeil, Dünya Tarihi (çev. A. Şenel). Ankara 2001. 5. B. Clough, Uygarlık Tarihi. Dünyamızın Başlangıcından Bugüne kadar (çev. N. Önol). Ankara 1965. 6. G. Child, Tarihte Neler Oldu (çev. M. Tuncay- A. Şenel). İstanbul 1982. 7. İ. Güven (ed.), Uygarlık Tarihi. Pegem Akademi Yayınları. Ankara 2012.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 4 1 4
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 63

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek