GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere mitoojinin çağdaş ve evrensel yansımaları konusunda fikir vermek ve bunların edebi metinler ve çeşitli medyalarda nasıl karşımıza çıktığını incelemek.


Dr. Funda Civelekoglu


1 Mitolojinin dinamiklerini kavrayabilmek.
2 Edebi metinlerde mitolojik figür ve motiflerin izini sürebilmek.
3 Mitolojinin metinleri doğru ve yerinde yorumlamada nasıl etkili olduğunu anlamak.
4 Edebiyatı kültür tarihi içerisinde karşıt söylem olarak değerlendirebilmek.
5 Cesitli medyalara edebiyat bilim perspektifiyle yaklaşabilmek.


Yok


Yok


Mitlerin oluşumunun ardında yatan faktörler. Metinlerdeki mitolojik motifler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş.
2 Mit türleri.
3 Doğa-kültür dikotomisi.
4 Doğa-kültür dikotomisi bağlamında çeşitli mitolojik motifler.
5 Film.
6 Seyredilen filmin yorumlanması.
7 Edebiyat metninin yorumlanması.
8 Vize sınavı
9 Edebiyat metninin yorumlanması.
10 Film.
11 Seyredilen filmin yorumlanması.
12 Edebiyat metninin yorumlanması.
13 Film.
14 Seyredilen filmin yorumlanması.
15 Genel değerlendirme.
16 Final Sınavı

Camille Paglia: Cinsel Kimlikler.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2 1
ÖÇ 3
ÖÇ 4 1
ÖÇ 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek