GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


İngilizce


Dünya Edebiyat Tarihi I dersi genel kültür dersi olup edebiyatın şiir, roman, kısa öykü, tiyatro oyunu gibi değişik türlerini kullanarak her birinin tür özelliklerini ve okuru etkilemede kullandığı söylem özelliklerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda dünya edebiyatından seçmeler temasal ve söylem çözümleme açısından karşılaştırmalı olarak kullanılacaktır. Dersler insana ait olanın merkeze alınarak tartışılmasıyla yürütülecektir.


Assist. Prof. Dr. Esra Öztarhan


1 Okunan eserlere ilişkin yaratıcı yorumlar yapabilme
2 Okunan eserlere ilişkin soru geliştirebilme yetisi
3 Okunan eserlerin tarihsel ve sosyo ekonomik yapılarıyla ilgili bilgi edinme
4 Okunan eserlerin edebi dönemleriyle ilgili bilgi edinme
5 Dünya edebiyatının farklı dönemlerinde farklı yazarlar tarafından yazılmış romanları değişik bakış açılarıyla analiz edebilme yetisi


Yok


Yok


Şiir: Emily Dickinson, Turgut Uyar, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda, Ömer Hayam gibi şairlerden ve Japon haikularından örnekler. Roman: Cervantes, Don Kişot Tiyatro Oyunu: Shakespeare, Hamlet Kısa Öykü: Nikolai Gogol, Palto William Faulkner, Emily İçin Bir Gül


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Edebiyat Nedir?
3 Şiire Giriş
4 Emily Dickinson’ın şiirleri
5 Turgut Uyar, Pablo Neruda, Ömer Hayyam’ın şiirleri
6 Japon haikularından örnekler Rabindranath Tagore’nin şiirleri.
7 Romana Giriş ve Don Kişot
8 Don Kişot
9 Tiyatroya Giriş
10 Ara Sınav
11 Hamlet
12 Hamlet
13 Kısa Öyküye Giriş
14 Palto Emily İçin Bir Gül
15 Final Sınavı Öncesi Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Şiir: Emily Dickinson, Turgut Uyar, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda, Ömer Hayam gibi şairlerden ve Japon haikularından örnekler. Roman: Cervantes, Don Kişot Tiyatro Oyunu: Shakespeare, Hamlet Kısa Öykü: Nikolai Gogol, Palto William Faulkner, Emily İçin Bir Gül


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek