GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001092014 GENEL JEOLOJİ Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Yerküre’yi oluşturan mineral, kayalar ve jeolojik süreçler konusunda temel bilgileri aktarılması, yerkürede işleyen bütün süreçlerde etkili olan enerji kaynağını tanıma, günümüzde ve jeolojik geçmişte yerkürenin şekillenmesinde etkili olan süreçler, yerküre tarihinin bilinmesi.


Doç. Dr. Mehmet DOĞAN


1 Yerkürenin bileşimi, yapısını ve tarihini açıklayabilme
2 Jeoloji bilimini kullanarak doğal çevreyi yaratan ve şekillendiren fiziksel süreçleri tanımlayabilme ve açıklayabilme
3 Levha tektoniğini açıklayabilme, ve yeryüzünde kara ve denizlerin dağılışındaki önemini kavrama
4 Yerküreyi şekillendiren süreçleri ve rollerini açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genel Jeolojinin tanıtımı, jeolojinin tarihçesi, levha tektoniği kuramı ve yeryuvarındaki çevrimler, yerkabuğunda bulunan elementler ve mineral kimyası, kayaç oluşturan mineral grupları, kayaçlar ve kayaç sınıflamaları, yeryuvarının tarihsel gelişimi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Genel Jeolojinin Tanıtımı ve Tarihçesi.
2 Yerkürenin yapısı
3 Yerkabuğunun Kayaç Yapıcı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ve İlişkisi
4 Levha Tektoniği
5 Yerkabuğunda Levha Tektoniği ile İlişkili yapılar. Okyanus ortası sırtları, dalma-batma zonları transform faylar
6 Mineral oluşturan elementler, Kayaç Oluşturan Mineraller ve Mineral Grupları.
7 Magmatik Kayaçların Genel Özellikleri, Renk İndislerine ve Kimyasal Özellikleri
8 Ara sınav (Vize)
9 Magmatik kayaçların Oluşum Ortamlarına Göre Temel Magmatik Kayaç Türleri.
10 Tortul Kayaçların oluşum ortamları ve tortul yapılar
11 Tortul kayaların Genel Özellikleri, Temel Tortul Kayaç Sınıflamaları
12 Tortul Kayaçlarda Fosil Kayıtları ve Belirleyici Fosillerden Örnekler.
13 Metamorfik Kayaçların Genel Özellikleri, Metamorfizma ortam ve Türleri, Temel Metamorfik Kayaç Grupları.
14 Yeryuvarının Jeolojik Geçmişi: Levha Hareketleri, Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer ve Biyosfer Evrimi.
15 Jeolojik zamanlar ve özellikleri
16 Final

Baykal, F., 1974. Historik Jeoloji. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Rektörlük no. 2002, fakülte no. 127. Fen Fakültesi Basımevi, ikinci baskı, 436s., İstanbul. Dietrich, R. V. and B. J. Skinner (1979). Rocks and Minerals. John Wiley and Sons, New York. Glass, B. P. (1982). Introduction to Planetary Geology. Cambridge Univ. Press, New York. İnan, N., 2006. Paleontoloji (Fosil Bilim). Seçkin Yayıncılık, Sözkesen Matbaası, Ankara, 204 s. ISBN: 975 02 0136 1 İnan, N. ve Taslı, K., 2006. Tarihsel Jeoloji. Mersin Üniversitesi Yayınları, yayın no. 15, Can Matbaacılık, 112s., Mersin, ISBN: 975-6900-19-9. Karaman, M.E. ve Kibici, Y., 2008. Temel Jeoloji Prensipleri. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 400 s. Ketin, İ., 1977. Genel Jeoloji: Cilt 1 - Yerbilimlerine Giriş. İTÜ Maden Fakültesi, İTÜ Matbaası, 597. Morris, P. & Keith, R. 1998. Interpreting Earth history: A manual in historical geology. McGraw-Hill College. ISBN: 0 697282902 Erinç, S. 2000. Jeomorfoloji I,.Güncelleştirilmiş 5. Basım Güncelleştirenler A. Ertek, C. Güneysu, Der Yayınları, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 2 28 56
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek