GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001072014 KARTOGRAFYA I Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Dünya’yı küre olarak görsek de, düz bir harita yapmak için, onun üç boyutlu yüzeyini dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu matematiksel dönüştürme, genellikle harita projeksiyonu olarak adlandırılır. Harita projeksiyonlarının mekansal özellikleri nasıl değiştirdiğini anlamanın kolay bir yolu, ışığın, Dünya üzerinden bir yüzeye doğru aydınlatmasını gözümüzde canlandırmaktır. Bu ders, harita projeksiyonlarının haritalar üzerinde nasıl etki ettiğinin anlaşılması amacıyla amacıyla hazırlanmıştır. Konular, haritaların bir iletişim aracı olarak önemi ve kartografya tarihine girişi de içermektedir. Bölüm müfredatındaki iki kartografya dersinden ilkidir.


Doç. Dr. Mehmet DOĞAN


1 Haritaların coğrafyadaki önemini kavrayabilme
2 Harita türlerini tanıyabilme
3 Harita projeksiyonu ve koordinat sistemlerini anlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kartografya’nın tanımı ve iletişim aracı olarak haritalar, Kartografya’nın tarihsel gelişimi, Harita projeksiyon kavramı ve projeksiyon türleri, Koordinat sistemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kartografya’nın tanımı, coğrafya açısından önemi
2 Haritalar ve iletişim aracı olarak haritalar I
3 Haritalar ve iletişim aracı olarak haritalar II
4 Kartografya’nın tarihsel gelişimi I: İlk ve ortaçağ
5 Kartografya’nın tarihsel gelişimi II: Rönesans’tan günümüze
6 Harita projeksiyonları
7 Projeksiyonların sınıflandırılması I: Projeksiyon yüzeyine göre
8 Projeksiyonların sınıflandırılması II: Yüzeyin konumuna göre
9 Arasınav (Vize)
10 Projeksiyonların sınıflandırılması III:Işık kaynağına ve temasa göre
11 Koordinat sistemleri, dönüşümler
12 Çizim I
13 Çizim II
14 Çizim III
15 Çizim IV
16 Final Sınavı

Bilgin, T., 1996. Genel Kartografya I. Filiz Kitabevi, İstanbul. Bilgin, T., 2001. Genel Kartografya II. Filiz Kitabevi, İstanbul. Kennedy, M., ve Kopp, S., 2000, Understanding Map Projections, ESRI Pres.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 6 2 12
Uygulama/Pratik 8 2 16
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 2 5 3 5
ÖÇ 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek