GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001032014 YABANCI DİL I Ders 1 1 4,00

Lisans


İngilizce


Yabancı Dil I dersinin amacı, dersi alan öğrenciyi, dönem sonunda temel düzeyde İngilizce kelime haznesi edinip, yazılı ve sözlü temel İngilizce ifadeleri anlayabilir, temel okuma becerileri ve stratejileri edinip, mevcut bilgisini de bu alanlarda uygulayabilir düzeye getirmektir.


Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi / Lecturer from School of Foreign Languages


1 Öğrenciler A1 seviyesi İngilizce kelime ve ifadeleri gördüğünde tanıyabilecek.
2 Öğrenciler A1 seviyesi gramer yapılarını etkin bir şekilde tanıyıp ayırt edebilecek.
3 Öğrenciler bir okuma metninin konusunu, anafikrini ve metindeki detayları anlayabilecek.
4 Öğrenciler öğrenmiş oldukları A1 seviyesi gramer yapılarını, akademik bir konuşmayı takip etmede, kabul edilebilir ölçüde bir doğruluk payı ile iletişim kurmada ve çeşitli metinleri okuyup anlamada kullanabilecek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kişilerin nereli oldukları hakkında bilgi verme, günlük rutinlerinden bahsetme, ne yapmakta oldukları ve ne yapmak istediklerini belirtme, aile hakkında sorular yöneltme, şehirdeki belli başlı yerler hakkında soru yöneltip cevaplama (yol tarifi), birisini birlikte bir şey yapmaya davet etme, yaptığı işten bahsetme, geçmişten ve gelecekle ilgili planlarından bahsetme, kişileri / nesneleri / yerleri karşılaştırma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Muafiyet Sınavı
3 Introduce someone and say where someone is from, Name some countries and nationalities, Use the present tense with the verb be, Read about personal information, Say hello and goodbye. Give information about my schedule, Use the present tense and adverbs of frequency, Give information about someone else’s routine, Read about my life.
4 Give information about my daily routine, Use the present tense and adverbs of frequency, Read about my life, Give information about free-time activities, Ask questions with the present simple, Understand and use phone expressions.
5 Give information about brothers and sisters, Give information about family members, Use the verb have/has, Make and respond to suggestions.
6 Give information and ask about places around town with there is and there are, Ask for and give direction, Give information about rooms and furniture, Give information about what people are doing, Offer and accept help.
7 Give information about what people are doing, Offer and accept help, Give information about schedules and dates, Give information about dates, Use can / can’t for ability, possibility, and permission, Give information about problems.
8 Ara Sınav
9 Give information about what people do, Give information about jobs, Use the present simple and present continous, Make and respond to polite requests.
10 Give information about places to go, Give information about where people were, Give information about school subjects, Use the simple past /could.
11 Give information about school subjects, Use the simple past /could, Give information about past events, Give information about the name parts of the body, Ask questions about past events, Give information about an accident and medicine.
12 Give information about travel, Use be going to for plans, Give information about foods and drinks, Use count and noncount nouns. Order a meal in a restaurant.
13 Give information about clothing, Use simple adjectives, Make comments, Give information about the weather, Compare two things and different places. Read about a trip.
14 Compare two things and different places, Read about a trip, Give information about geographical features, Use superlatives. Ask for an explanation, Wrap-up.
15 Final Sınavı

Hatchinson, Tom, et al. (2012). Network. Oxford University Press, USA.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Multirom CD Çalışması 13 0 6
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek