GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001122014 EKONOMİK COĞRAFYA Ders 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Ekonomik Coğrafya dersinde, öğrencilere teorik ve pratik kavramlar hakkında genel bir giriş sağlanacak, ekonomik coğrafyanın geçmişi ve yeni ekonomik coğrafyanın yaklaşımlarının neler olduğu ele alınacaktır. Ders kapsamında, ekonomik sistemlerin temelleri üzerinde durulacak, günümüzde var olan ekonomik sistemlerin neler olduğu farklı boyutlarıyla irdelenecektir. Ekonomik coğrafya dersinin amacı Dünya ekonomik sistemlerini anlamaktır.


Prof. Dr. Mustafa MUTLUER


1 Ekonomik coğrafya ve yeni ekonomik coğrafya yaklaşımlarını öğrenmek.
2 Yeryüzündeki ekonomik faaliyetleri sınıflandırabilmek.
3 Dünyadaki ekonomik sistemleri farklı boyutlarıyla değerlendirmek. Böylece farklı ekonomik sistemlerin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırma becerisi kazanmak.
4 Sanayi devriminin kökenini araştırırken farklı yaklaşımları değerlendirebilme yeteneği kazanmak.
5
6
7
8


Yok


Yok


Dersin kapsamında küresel ekonomik aşamalar-sistemler incelenmektedir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Ekonomik Coğrafyanın gelişimi
3 Yeni Ekonomik Coğrafya
4 Yeryüzünde ekonomik faaliyetler
5 Ekonomik Sistemler:Genel bir bakış
6 İlkel-köleci ve feodal ekonomik sistemler
7 Asya Tipi Üretim Tarzı
8 Kapitalist ekonomik Sistemin Temelleri
9 Coğrafi keşifler ve Merkantalizm
10 Fizyokrasi ve Klasik Ekonomi Teorileri
11 Sanayi Devrimini hazırlayan koşullar
12 Vize
13 Sanayi devrimi
14 Sanayi Devrimi ‘nin yayılması
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final

KUYUCUKLU, Nazif, İktisadi Olaylar Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yay. No. 2902, 1982 GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul, 1994 PAMUK, Şevket, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi 1500-1914, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1988 TALAS, Cahit, Ekonomik Sistemler, 5. Basım, İmge Kitabevi, Ankara, 1999 TÜMERTEKİN, Erol / ÖZGÜÇ, Nazmiye, Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul 2012 HOBSBAWM, E.J., Sanayi ve İmparatorluk, Dost Kitabevi, Ankara, 1998


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Beyin Fırtınası 14 2 28
Proje Tasarımı /Yönetimi 4 4 16
Bireysel Çalışma 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 4
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek