GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001102014 NÜFUS COĞRAFYASI Ders 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Nüfus ve demografi kavramlarını kavrayabilme ve nüfus araştırmalarının güncel konularını takip edebilmenin yanında nüfus artışını etkileyen faktörlerin coğrafi temellerini açıklamak, nüfus artışı ve kalkınma ikilemini, bölgesel sosyo-ekonomik ve mekansal farklılıklarla birlikte anlamak, dünyada uygulanmakta olan nüfus politikaları konusunda az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki faklılaşmanın coğrafi ve sosyo-kültürel temellerini açıklamak ve son olarak dünyada nüfus artışı ve dengesiz dağılımının yol açtığı sorunlar konusunda analiz yapabilme becerisini geliştirmektir.


Doç. Dr. Arife KARADAĞ


1 Nüfus ve demografi kavramlarını kavrayabilme ve nüfus araştırmalarının güncel konuları ve izlenilen yöntemler bilgilenmek.
2 Dünyada uygulanmakta olan nüfus politikaları konusunda az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki faklılaşmanın coğrafi ve sosyo-kültürel temelleri arasında ilişki kurabilme
3 Nüfus artışı ve kalkınma ikilemini bölgesel sosyo-ekonomik ve mekansal farklılıklarla birlikte anlamak,
4 Dünyada nüfus artışı ve dağılışının yol açtığı sorunlar konusunda ilişkisel analizler yapabilme


Yok


Yok


* Nüfus ve demografi kavramlarının, nüfus araştırmalarında coğrafi yaklaşım ve nüfus araştırmalarının gündemindeki yeni konular hakkında bilgilendirme. * Dünyada nüfus artışını belirleyen doğumlar, ölümler ve göç faktörlerinin açıklanması yanında gelişmiş-az ülkeler açısından karşılaştırmalı değerlendirmeler yapma. * Nüfus artışının yol açtığı sorunları mekansal farklılıklar ile birlikte açıklama. * Dünya’da nüfus yoğunluğunun değişimi, sık ve seyrek nüfuslanmış alanların coğrafi, sosyo-ekonomik ve ekolojik özellikleri * Nüfusun mekansal dağılışında göçün etkileri ve küreselleşme ile birlikte değişen nüfus dinamikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Nüfus, nüfus coğrafyası ve demografi kavramlarının tanımlanması ve nüfus araştırmalarında coğrafi yaklaşım konusunda bilgi aktarımı.
2 Nüfus Coğrafyası araştırmaları için veri kaynakları ve dünyada ve Türkiye’de kullanılan yöntemler hakkında bilgi aktarımı – Gündemdeki Nüfus Kayıt Sistemi
3 Dünya’da mutlak nüfus miktarının genel seyri ve nüfus artış hızında gözlenen değişim – Demografik Döngü
4 Nüfus Artışına İlişkin kaygılar - Nüfus ve kalkınma ikilemi Üzerine : Nüfus Teorileri
5 Nüfus artışını belirleyen etmenler - Doğumlar-Ölümler-Göç
6 Dünyada Doğum Oranları ve Doğurganlığı belirleyen faktörler (Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülke karşılaştırmaları)
7 Dünyada Ölüm Oranları ve Ölüm hızlarını belirleyen faktörler, bebek-çocuk ölüm oranları (Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülke karşılaştırmaları)
8 Arasınav (Vize)
9 Nüfus Coğrafyası araştırmalarının yeni gündemi : Küresel Köy Virüsleri, HIV-AIDS
10 Dünya’da nüfus artışı ve dezavantajlı grupların durumu
11 Göç Nedir? Göçlerin nüfus artışı ve dağılımı üzerindeki etkisi… Dünyanın değişen göç dinamikleri
12 Göçün nedenleri, göç türlerinin sınıflandırılması ve göçün türünü tayin eden faktörler : Göç ve Coğrafya
13 Nüfus Yoğunluğu nedir? Haritalama Yöntemleri, Yeryüzünde nüfusun mekansal dağılımı ve etkili faktörler
14 Dünyada ve Türkiye’de Nüfus Politikaları : Gerekçeleri ve Sonuçları
15 Küreselleşmenin Dünya Nüfus Dinamikleri Üzerine Etkileri
16 Final

PRESTON H. S.- HEUVELINE P.- GUILLOT M, 2001, Demography-Mesasuring and Modelling Population Processes, Blackwell Publ., London. TÜMERTEKİN E.- ÖZGÜÇ N., 1998, Beşeri Coğrafya –İnsan Kültür- Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: GÜRTAN Kenan, 1969, Demografik Analiz Yöntemleri, İ.Ü. Yay. 1479, İstanbul. MENDENHALL - OTT.,1990, Understanding Statistics, PWS-KENT Publ., Boston. ÖZGÜR Murat, 2004, Nüfus Coğrafyası, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 2 19 38
Makale Kritik Etme 4 5 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 3 4 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 5 5 4 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek