GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002032014 KIRSAL YERLEŞİM COĞRAFYASI Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Yerleşme, kırsal yerleşme kavramlarını tanıtmak.


Prof. Dr. Gözde Emekli


1 Yerleşme olgusunu kavrayabilme
2 Dünyadaki kırsal yerleşmelerin dağılışı etkileyen coğrafi faktörleri kavrama
3 Kırsal yerleşmelerin sorunlarını kavrama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yerleşme, kırsal yerleşme ve dünyadaki kırsal yerleşmeler, kırsal yerleşmelerin sorunları, kırsal kalkınma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yerleşme kavramının tanımlanması ve karakteristiklerinin aktarılması.
2 Kır-kent yerleşmelerinin açıklanması.
3 Kırsal kalkınma ve önemi, kırsal yerleşmelerde yenilikler,
4 Kırsal kültür-halk kültürü,kırsal ekonomi, kırsal ekoloji
5 Dünyada kırsal yerleşmelerin dağılışı ve bu dağılışta etkili olan faktörler…
6 Avrupa Birliğinde kırsal kalkınma yaklaşımları.
7 Dünya kırları ve inovasyon
8 Arasınav (Vize)
9 Kırsal yerleşmelerde yaşanan değişimler ve nedenleri
10 Kırların temel özellikleri
11 Kırsal yerleşmelerdeki bölgesel farklılıklar ve bölgesel farklılığa neden olan coğrafi faktörler
12 Türkiye’de kırsal yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler
13 Dünyada Kırsal yerleşme-konut ilişkisi
14 Kırsal yerleşme-konut ilişkisi :Türkiye’den örnekler
15 Kırsal yerleşmelerin sorunları
16 Kırsal kalkınma ve Türkiye
17 Final

Alagöz, C.A. (1993). Türkiye’de Yaylacılık Araştırmaları, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Der. S: 2, s. 1-15. Denker-Tolun, B (1977). Yerleşme Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları. Doğanay, H. (1994),-. Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Kitabevi Ankara. Gürbüz, O. (1997). Türkiye’de Göçebe Mesken Örneği: Çadır, Türk Coğrafya Dergisi, 32,185-196. Karabağ, S. ve Sahin, S. (2003). Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Özçaglar, A. (1997). Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler, Ekol Yayınevi, Ankara. Özgür, E.M. (2000). Türkiye Coğrafyası, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara. Özgür, M. (1996). Yeni İlçe Merkezlerimizin Fonksiyonel Bakımdan Gösterdiği Özellikler, Ankara Üniversitesi, DTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 25-33. Sergün, Ü. (1996). Türkiye’de Kır Nüfusunun Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, 4, 7-16. Sözer, A. N. (1983). Türkiye’nin Kırsal Yerleşim Coğrafyasına İlişkin Terminolojik Sorunlar ve Tipolojik Yaklaşımlar, Ege Coğrafya Dergisi, 1(1), 1-13. Tanoglu, A. (1969). Nüfus ve Yerleşme, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1183, İstanbul. Tunçdilek, N. (1978). Türkiye’nin Kır Potansiyeli ve Sorunları, İstanbul Üniversitesi Yayınları. Tümertekin, E ve Özgüç, N. (2004). Beşeri Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul. Tuncel, M. (1977). Türkiye’de Yer Değiştiren Şehirler Hakkında Bir İlk Not, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 20-21, 119-128. Tuncel, H. (1996). Mezra Kavramı ve Türkiye’de Mezralar, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Dergisi, 5, 73-98. Tunçdilek, N. (1978). Türkiye’nin Kır Potansiyeli ve Sorunları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 9, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek