GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002072014 KLİMATOLOJİ-I Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; klimatolojinin konusu ve amacını tanıması, iklim koşullarını belirleyen iklim öğe ve etmenlerini kavramasıdır.


Prof. Dr. Ecmel Erlat


1 Hava durumu ve iklim arasındaki farkı kavrayabilme
2 Atmosferin yapısı ve bileşimi ile evrimini kavrayabilme
3 İklim parametrelerinin aylık ve mevsimsel değişimlerini hesaplamak ve yorumlayabilme
4 Küresel ölçekte iklim elemanlarının dağılışını kavramak ve neden olan fiziksel ve dinamik süreçleri tanımlayabilme
5 Doğal çevrede işleyen süreçlerde iklimin önemini kavrayabilme (atmosferin doğal sera etkisi, ozon tabakası gibi )
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İklimi kontrol eden elemanlar, iklim sistemi, güneş ve yer radyasyonu, atmosferde sıcaklık, rüzgarlar ve basınç alanları, genel atmosfer dolaşımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Klimatolojinin konusu ve amacı, hava durumu ve iklim, klimatoloji ve meteoroloji arasındaki farklar,
2 Meteorolojik gözlemler, Atmosferin bileşimi, atmosferin katları
3 Güneş radyasyonu ve Yeryüzünün enerji bilançosu
4 Hava sıcaklığı, sıcaklığın yatay dağılışı
5 Sıcaklık terselmesi, atmosferde adyabatik süreçler
6 Termik rejim
7 Hava basıncı ve basıncın yeryüzünde dağılışı
8 Ara sınav (Vize)
9 Rüzgârlar (yön, frekans ve hız)
10 Planetar rüzgârlar (Alizeler)
11 Planetar rüzgârlar (Batı ve Kutup rüzgarları)
12 Mevsim rüzgârları (musonlar) ve Yerel rüzgârlar
13 Hidrolojik döngü
14 Atmosferdeki Su buharının yatay ve dikey dağılışı
15 Atmosferdeki su buharının ölçülmesi
16 Final

Barry R.G. and Chorley R. J. 1998. Atmosphere, Weather and Climate (7th edn), Routledge, London (409 pp.). Erlat E. 2009. İklim Sistemi ve İklim Değişmeleri. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 155, İzmir. Erol O. 1999. Genel Klimatoloji (Genişletilmiş 5. Basım). Çantay Kitabevi, İstanbul (399s.). Moran J.M., Morgan M.D. and Pauley P.M. 1997. Meteorology, Prentice Hall, New Jersey (530 pp.) Oliver J. E., Hidore J. J. 2002. Climatology: An atmospheric science. Prentice Hall (2nd edition) (410 sayfa). Türkeş M. 2010. Klimatoloji ve Meteoroloji. Birinci Baskı, Kriter Yayınevi - Yayın No. 63, Fiziki Coğrafya Serisi No. 1, ISBN: 978-605-4613-26-7, 650 + XXII sayfa: İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 2 16 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 2 28 56
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek