GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002112014 TEMEL İSTATİSTİK Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere, coğrafya ile ilgili istatistiksel problemleri çözebilecek temel istatistik yöntem ve bilgilerinin kazandırılması.


Doç. Dr. Mehmet DOĞAN


1 1. Temel istatistik bilgilerini kazanabilme
2 2. Temel istatistik yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Kavramlar * Değişkenler * Veriler ve veri tipleri * Seriler * Sayısal bölünme serilerinin başlıca tipleri * Tasnif ve gruplandırma * Merkezi eğilim ölçüleri * Dağılma ölçüleri * Oranlar ve yüzdeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, kaynaklar, araç ve gereçler
2 Temel Kavramlar, Değişkenler
3 Veriler ve veri tipleri
4 Seriler
5 Sayısal bölünme serilerinin başlıca tipleri
6 Tasnif
7 Tasnif
8 Gruplandırma
9 Gruplandırma
10 Ara sınav
11 Merkezi eğilim ölçüleri
12 Serilerin bütün değerlerini kapsayan ortalamalar
13 Serilerin bütün değerlerini kapsamayan ortalamalar
14 Dağılma ölçüleri
15 Oranlar ve yüzdeler
16 Dönem sonu sınavı

Bilge Aloba KÖKSAL, İstatistik Analiz Metodları, Çağlayan Kitabevi Yayınları, 1985, İstanbul Murray R. SPIEGEL, Larry J. STEPHENS (2013). İstatistik (4. Basımdan Çeviri). Çeviri Editörü: Salih Çelebioğlu, Nobel Yayınları. Yardımcı Kaynaklar:Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 12 3 36
Bireysel Çalışma 7 3 21
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
Okuma 7 1 7
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek