GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003032014 EKOLOJİK BİTKİ COĞRAFYASI Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bitki coğrafyası için temel bilgilerin öğrencilere kazandırılması. Botanik ile bitki coğrafyası farkını vurgulamak. Ekolojik faktörlerin seçici ve şekillendirici yönleriyle karşılaştırmalı olarak vermek.


Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş


1 Ekosistem içinde enerji üreticileri olarak bitkilerin önemini kavrama
2 Başlıca ekolojik prensipleri ve yaklaşımları kavrama
3 Bitkilerin çevresel koşullara adaptasyonunun açıklayabilme
4 Ekolojik faktörlerin bitkiler üzerindeki seçici ve şekillendirici etkisini kavrama.
5 Biyotik ve abiyotik faktörlerin bitkiler üzerindeki etkisinin açıklayabilme


Yok


Yok


Biyocoğrafya ve bitki coğrafyasının konusu ve gelişimi, ekoloji ve ekosisteme coğrafi yaklaşım, bitki coğrafyasında floristik ve yapısal yaklaşım, atmosferik faktörler, edafik faktörler, jeomorfolojik faktörler, biyotik faktörler, antropojenik faktörlerin bitkiler ve bitki formasyonları üzerindeki etkileri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel kavramlar (Biyoloji-Botanik-Coğrafya-Biyocoğrafya-Bitki coğrafyası) Biyocoğrafya ve Bitki Coğrafyasının coğrafya içinde yeri. Ekosistem, Biyosfer ve Biyojeokimyasal döngü.
2 Biyocoğrafya’nın konuları. Bitki Coğrafyasının konuları. Bitki coğrafyasının tarihsel gelişimi.
3 Flora ve Vejetasyon kavramları. Bitki Coğrafyasında farklı yaklaşımlar.
4 Bitki beslenmesi
5 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 1. Atmosfer ve gazlar. Atmosfer bileşiminin ekolojik etkileri.
6 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 2. Işık. Işığın seçici ve şekillendirici etkileri. Işık türü, ışık şiddeti ve ışık süresi.
7 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 3. Su. Suyun seçici ve şekillendirici etkileri. Fiziksel ve fizyolojik kuraklık.
8 Ara sınav (Vize)
9 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 3. Su. Suyun seçici ve şekillendirici etkileri. Higromorf, mesomorf, kseromorf kavramları.
10 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 4. Sıcaklık. Sıcaklığın seçici, şekillendirici (suya bağlı) etkileri. Megaterm, mesoterm, mikroterm, hekistoterm kavramları
11 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 4. Sıcaklık. Özel sıfır ve birikmiş sıcaklık kavramları. Ağaç ve orman sınırları.
12 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 5. Rüzgar. Rüzgarın seçici ve şekillendirici etkileri.
13 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 6. Toprak. Toprağın seçici ve şekillendirici etkileri.
14 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 7. Orografya
15 Bitkileri etkileyen ekolojik faktörler: 8. Biyotik ve antropojenik faktörler.
16 Final

Erinç. S. 1977. Vejetasyon Coğrafyası. İstanbul Üniv. Yay. 2276. Girardon J., Pelt J.M., Mazoyer M., Monad T.,2002. Bitkilerin En Güzel Tarihi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Strahler A.N. 1973. Introduction to Physical Geography. Jon Wiley and Sons, Inc. Tivy J. 1971. Biogeography, A Study of Plants in the Ecosphere. Oliver and Boyd. England


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek