GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003132014 EGE BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin Ege bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyasını tanımaları, bölge içindeki farklılıkları nedenleriyle kavrayarak sonuçlarını açıklayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Şevket IŞIK


1 Coğrafi bölge kavramının temel ilkelerini kavrayabilme
2 Ege Bölgesi’nin coğrafyasını tanıyabilme
3 Fiziki ve Beşeri coğrafya unsurları arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını kavrayabilme
4 Bölge içi farklılıkların nedenleri ve sonuçları
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Coğrafi bölge kavramı ve Türkiye’de coğrafi bölgeler * Ege Bölgesinin fiziki coğrafyası * Ege Bölgesi’nin beşeri ve iktisadi özellikleri. * Bölge içi farklılıkların nedenleri ve sonuçları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türkiye’de Coğrafi bölgelerin belirlenmesi ve 1941 Türk Coğrafya Kongresi
2 Ege Bölgesi’nin Coğrafi sınırları ve bölümleri
3 Ege Bölgesi’nin yapı ve yüzey şekilleri
4 Bölgenin iklim özellikleri ve bölge içi farklar
5 Doğal bitki örtüsü
6 Hidrografik özellikler
7 Ege Bölgesi’nde nüfus artışı ve bölge içi farklar
8 Arasınav (Vize)
9 Kentsel ve kırsal nüfus
10 Nüfusun coğrafi dağılışı ve bu dağılışta rol oynayan faktörler
11 Dia Gösterimi
12 Göçler ve başlıca çekim alanları
13 Tarımsal faaliyetler ve bölge içi farklılıklar
14 Sanayi faaliyetlerinin dağılışı, başlıca sanayi kentleri ve sanayileşme süreçleri
15 Turizm çekicilikleri
16 Final Sınavı

Avcı, S. (2011). Birinci Coğrafya Kongresi ve Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri hakkındaki tartışmalara dair bir not. Türk Coğrafya Dergisi, sayı: (57) , 95-99. Darkot, B . 1955. Türkiye'nin coğrafi bölgeleri hakkında . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (13-14) , 141-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21269/228353 Darkot, B. – Tuncel, M. 1995. Ege Bölgesi Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi yayınları Doğaner S. 2020. Ege Bölgesi Coğrafyası Ders Notları. https://avesis.istanbul.edu.tr/resume/downloadfile/sudogan?key=724a2acd-eb5b-4d46-a081-af3332802188 Elibüyük, M., Yılmaz, E., 2010, Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları, Coğrafi Bilimler Dergisi 8 (1), 27-55. Erinç. S. 1970. Kula ve Adala arası genç volkan reliefi. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi c. 9. 17, 7-32. İstanbul. Ertek, T. 2011. Hasan Âli YÜCEL ve Birinci Coğrafya Kongresi (1941) . Türk Coğrafya Dergisi, sayı: 57 , 11-19 . Gürsoy, C.R. 1957. Türkiye'nin Coğrafî Taksimatında Yapılması İcabeden Bazı Tashihler. Ankara Üniv. DTCF Dergisi, Cilt 15, Sayı 1-3. Işık, Ş. 2005. Türkiye’de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri. Ege Coğrafya Dergisi (14), 5771. Işık, 2017. 21. Yüzyılın başında İzmir’in İller arası göçlerdeki konumunda ne değişti? Ege Coğrafya Dergisi, 26(1), s. 1-19. Kayan, İ . 1992. DEMİRKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ BATI KIYISINDA ÇAKALLAR VOLKANİZMASI VE FOSİL İNSAN AYAK İZLERİ. Ege Coğrafya Dergisi, 6 (1). Tuncel, M. 2011. Birinci Coğrafya Kongresi’nde Türkiye Coğrafi Bölgelerinin isimlendirilmesi, sınırlarının tespiti ve günümüze etkileri. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 57, 1-10 .


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 3 3 2
ÖÇ 1 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 3
ÖÇ 3 4 3 5 5 5 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek