GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003192014 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin Ortadoğu bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyasını tanımalarını, bölge içindeki farklılıkları nedenleriyle kavrayarak sonuçlarını açıklayabilmelerini sağlamaktır


Prof. Dr. Şevket IŞIK


1 Ortadoğu kavramını, coğrafi sınırlarını kavrayabilme
2 Bölgenin Fiziki ve beşeri coğrafya unsurlarını ve farklılıklarını tanıyabilme
3 Bölgenin tarihsel süreç içindeki önemini anlayabilme
4 Bölge içindeki coğrafi unsurlar arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme


Yok


Yok


Ortadoğu’nun Coğrafi sınırları, genel özellikleri, Ortadoğu’nun fiziki coğrafyası, Ortadoğu’nun Bölgesi’nin beşeri ve iktisadi özellikleri.Ortadoğu’nun tarihsel süreç içindeki önemi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ortadoğu kavramı ve bölgenin coğrafi sınırları
2 Ortadoğu’nun tarihsel süreç içindeki üstlendiği roller
3 Ortadoğu’nun yüzey şekilleri
4 Ortadoğu’nun iklim ve doğal bitki örtüsü
5 Ortadoğu’nun yakın tarihe genel bir bakış
6 Nüfus miktarı, artışı ve bölgesel farklar
7 Nüfusun etnik özellikleri
8 Nüfusun coğrafi dağılışı ve nedenleri
9 Arasınav (Vize)
10 Kent yerleşmelerinin tarihsel gelişimi
11 Dia Gösterimi
12 Petrolün keşfi ve sonuçları I
13 Petrolün keşfi ve sonuçları II
14 Ortadoğu’da su kaynaklarının önemi ve su sorunu
15 Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik politikaları
16 Final Sınavı

YERASIMOS, S. (1995): Milliyetler ve Sınırlar. İletişim Yayınları. İstanbul. ULUATAM, Ö. (1998): Damlaya Damlaya: Ortadoğu’nun Su Sorunu. Türkiye iş Bankası Kültür yayınları No:372, Ankara. TUNÇDİLEK, Necdet (1962): Güneybatı Asya. İstanbul Ün. Coğrafya Enstitüsü Yay. No:34, İstanbul ÖNGÖR, Sami (1965): Ortadoğu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Yay. No:185/167, Ankara TUNÇDİLEK, Necdet (1971): Güneybatı Asya: Fiziki Ortam. İstanbul Ün. Coğrafya Enstitüsü Yay. No:65. GÖZENÇ, Selami (1996): Güneybatı Asya (Ortadoğu) Ülkeler Coğrafyası. Çantay Kitabevi. İstanbul. LEWIS, Bernard (1996): Ortadoğu: Hıristiyanlığın Doğuşundan Günümüze Ortadoğu’nun 2000 Yıllık Tarihi. Sabah Kitapları. İstanbul. (Çeviren: Mehmet HARMANCI) İNAN, Yüksel (1994): “Sınır Aşan Suların Hukuksal Boyutları: Fırat ve Dicle”. Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran 1994, No:1-2, . Ankara. KİBAROĞLU, Ayşegül (1999): “Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Suyun Ekonomi Politiği”. Jeoekonomi Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, Ankara SANDER, Oral (1998): Türkiye’nin Dış Politikası. (Derleyen Melek Fırat) İmge Kitabevi, Ankara YILMAZ, Türel (1998): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Ortadoğu’ya İlişkin Dış Politikasının Genel Bir Değerlendirmesi”. Türkiye Günlüğü Dergisi. Sayı: 52, s.43-52. Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 15 15
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 7 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Okuma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 5 3
ÖÇ 2 5 5 5 3 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 4 3 5 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek