GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003232014 MARMARA BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin Marmara bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyasını tanımaları, bölge içindeki farklılıkları nedenleriyle kavrayarak sonuçlarını açıklayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Şevket IŞIK


1 Marmara Bölgesi coğrafyasını tanıyabilme
2 Fiziki ve Beşeri coğrafya unsurları arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını kavrayabilme
3 Bölge içindeki coğrafi farklılıkların neden ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme
4 Bölgenin Türkiye içindeki ekonomik önemini nedenleriyle kavrayabilme
5
6
7
8

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Marmara Bölgesinin fiziki coğrafyası • Marmara Bölgesi’nin beşeri ve iktisadi özellikleri. • Bölge içi farklılıkların nedenleri ve sonuçları • İstanbul kentinin tarihsel, ekonomik ve kültürel öneminin temelleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Marmara Bölgesi’nin Coğrafi sınırları ve bölümleri
1 Bölgenin Geçiş ve Geçit özelliği
2 Marmara Bölgesi’nin yapı ve yüzey şekilleri
3 Bölgenin iklim özellikleri
4 Doğal bitki örtüsü
5 Hidrografik özellikler
6 Marmara Bölgesi’nde nüfus artışı
7 Arasınav (Vize)
8 Kentsel ve kırsal nüfus
9 Göçler, İstanbul’un göçlerde ve nüfus artışındaki rolü
10 Tarımsal faaliyetler ve bölge içi farklılıklar
11 Dia Gösterimi
12 Sanayi faaliyetlerinin dağılışı, başlıca sanayi kentleri ve sanayileşme süreçleri
13 İstanbul kentinin tarihsel, ekonomik ve kültürel öneminin temelleri
14 Turizm çekicilikleri
15 Final Sınavı

Kaynaklar: DARKOT Besim./ TUNCEL Metin (1995): Marmara Bölgesi Coğrafyası. 1995, İstanbul Üniv. Yay ARDEL, Ardel (1960): “Marmara Bölgesi’nin yapı ve reliefi”. Türk Coğrafya Dergisi No: 20. ARDEL, Ahmet - İNANDIK, Hamit (1957): “Marmara Denizinin teşekkül ve tekamülü”. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 17, Ankara. BAYAR, Rüya (2004): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin arazi bölünüşü ve tarım alanlarındaki değişmeler” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1), 41-55 DOĞANER, S. 2020. Marmara Bölgesi Coğrafyası Ders Notları. https://avesis.istanbul.edu.tr/resume/downloadfile/sudogan?key=66e6da70-7462-4794-a961-a08c1af46313 ERİNÇ, Sırrı (1980): “Jeoekoloji açısından İstanbul yöresi”., İst. Üniv. Coğrafya Enst. Derg. Sayı: 23. ERİNÇ, Sırrı (1977): “İstanbul Boğazı ve Çevresi: Doğal ortam, etkiler ve olanaklar“. İst. Üniv. Coğrafya Enst. Derg. Sayı: 20-21. EREL, Levent (1992): “Marmara denizi çevresinde 1950-1990 yılları arasında şehirleşme”. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 27, s. 85-104, İstanbul. ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55. IŞIK, Şevket (2005): “Türkiye'de kentleşme ve kentleşme modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. IŞIK, Şevket (2000): “Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler (1982-1996)”. Ege Coğrafya Dergisi, sayı: 11, s. 111-130. İzmir SÖNMEZ, Mustafa (1998): Bölgesel eşitsizlik: Türkiye’de doğu-batı uçurumu. Alan Yayıncılık, İstanbul. SÖNMEZ, Özdemir. (2016): “İstanbul Merkezli Sanayi Yayılımının Alt Kentlerde Mekansal Etkileri: Tekirdağ Örneği”. Megaron, 2016;11(1):137-149.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 3 3 2
ÖÇ 1 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 3
ÖÇ 3 4 3 5 5 5 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek