GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003252014 KARST TOPOĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Karst kavramlarının, karstlaşmada etkin süreçler ve gelişen yerşekillerinin oluşumlarıyla tanıtılıp kavratılması.


Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş


1 Kayaçlar ile topografya şekilleri arasındaki ilişkileri kavrayabilme ve yorumlayabilme
2 Yüzey suları ile yeraltı suları arsındaki ilişkileri tanıyabilme ve önemini kavrayabilme
3 Karstik topografya şekilleri ile tarımsal alanların dağılışı arasındaki ilişkileri öğrenme ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tanım ve kavramlar Karstlaşmayı etkileyen faktörler Karst topografyasının unsurları Karst topografyasının gelişim aşamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, kaynaklar
2 Tanım ve kavramlar
3 Karstlaşma süreci
4 Karstlaşmayı etkileyen faktörler
5 Karstın yayılış sahası
6 Karstik şekillerin sınıflandırılması
7 Karst topografyasının unsurları
8 Lapyalar
9 Dolinler, Polyeler
10 Ara sınav
11 Dinar karstı , Tropikal karst
12 Yeraltı drenajı ve mağaralar
13 Yeraltı drenajı ve mağaralar
14 Birikim şekilleri
15 Karst topografyasının gelişim aşamaları
16 Dönem sonu sınavı

Erinç,S (2001) Jeomorfoloji-II. Der Yay. İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek