GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003312014 AVRUPA KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere Avrupa ile ilgili objektif bir bakış açısı kazandırmaktır. Ders, “Avrupa” ülkelerinin tek tek, deskriptif olarak tanıtılması şeklindeki bir yaklaşıma sahip değildir. Dünyayı şekillendiren bir kültür ocağı olarak Batı dünyasının, tarihsel ve coğrafi temelleri tartışılacak, “Avrupa”nın farklı tanımları üzerinde durulacaktır. Bir kültürel bölge olarak Avrupa’yı “Avrupa” yapan değerler ve anlayış nelerdir? Avrupa kültürü nasıl ve nerelere yayılmıştır? Bugün ortak bir Avrupa’dan söz edilebilir mi? gibi sorulardan yola çıkarak, Türkiye’nin “Avrupa” haritasındaki yeri de farklı kriterler ışığında tartışılacaktır.


Dr. Öğr. Üyesi İlkay Südaş


1 Bu dersi aldıktan sonra öğrenciler, Avrupa kültürünün temellerini ve coğrafi yayılışını anlayabilirler.
2 Avrupa hakkında eleştirel bir bakış açısını geliştirebilir.
3 Çeşitli şekillerde Avrupa'yı tanımlayabilir: Bir değerler sistemi olarak Avrupa, bir kıta olark Avrupa, bir zihniyet olarak Avrupa...vb.
4 Avrupa'nın anlamları, konumu ve sınırları hakkında bir bakış açısı geliştirebilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Avrupa kültürü ve bunun yayılması. Avrupa'nın farklı tanımları ve sınırları. Avrupa kültürel değerleri ve Türkiye Avrupa ilişkileri hakkında tartışma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Avrupa’nın farklı tanımları hakkında genel tartışma
2 Fiziki ve Beşeri Coğrafi Bir varlık olarak Avrupa I (MURPHY vd.'den)
3 Fiziki ve Beşeri Coğrafi Bir varlık olarak Avrupa II (MURPHY vd.'den)
4 Avrupa’nın farklı sınırları
5 Avrupa Kültür Bölgesi ve Alt Bölgeler
6 Bir fikir olarak Avrupa
7 Bir politik güç olarak Avrupa
8 Ara sınav
9 Bir Avrupa Kültürü var mı?
10 Avrupa Kültürünün Temelleri I: Antik Yunan
11 Avrupa Kültürünün Temelleri II: Roma Hukuku
12 Avrupa Kültürünün Temelleri: Hıristiyanlık
13 Coğrafi Keşifler: Yayılan Avrupa
14 Devrimler: Demokratik Devrim ve Sanayi Devrimi
15 Avrupa Nerededir?: Genel Tartışma
16 Final sıvavı

ATLAS COĞRAFYA VE KEŞİF DERGİSİ. Aralık 2004. (Avrupa sayısı) DAVIES, N. 2011. Avrupa Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara GUERRINA, R. 2002. Europe: History, Ideas, Ideologies. Arnold. London LEVINE, R. 2013. Zamanın Coğrafyası: Kültürlerin Zaman Algısı Üzerine. Maya Kitap. İstanbul (3. Bölüm: Saat Zamanının Kısa Tarihi) MURPHY, A. B., T.G., JORDAN-BYCHKOV, B., BYCKOVA-JORDAN. 2009. The European Culture Area: A Systematic Geography. Rowman&Littlefield Publisher. London PAASSI, A. 2001. “Europe as social process and discourse” European Urban and Regional Studies, 8, 7-28. (http://dx.doi.org/10.1177/096977640100800102) SÜDAŞ, İ., M. GÖREGENLİ. 2012. “Cognitive Maps of Europe: Geographical Knowledge of Turkish Geography Students”. European Journal of Geography, 3(1), 41-56. SÜDAŞ, İ., M. GÖREGENLİ. 2013. “Europe in Mind: Social Representations of Turkey-Europe Relations in case of Turkish University Students” European Journal of Geography, 4(1), 34-45. TÜMERTEKİN. E., N. ÖZGÜÇ. 2012. Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan. Çantay Kitabevi. İstanbul (Kültür Coğrafyası Bölümü) YİĞİT, A. 2000. AVRUPA’NIN SINIRLARI VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA GÖRE KONUMU. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 35-50 https://ilkaysudas.wixsite.com/dersler/avrupa-kltr-corafyasi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
Okuma 14 3 42
Ev Ödevi 2 9 18
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 5 5 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek