GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003042014 KLİMATOLOJİ UYGULAMASI Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin birinci ve ikinci sınıfta edinmiş oldukları klimatolojik bilgilerin temelinde; bir iklim çalışmasının matematik, istatistik ve grafik yöntemlerle nasıl yapılacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazanmalarının sağlanması.


Prof. Dr. Ecmel Erlat


1 Mevcut bilgileri değerlendirebilme ve bilgi üretme becerisi kazanabilme
2 Genel olarak bir iklim çalışması yapabilme becerisini kazanabilme
3 İklim analizleri için gerekli bilgi teknolojilerini, istatistik ve kartografik yöntem, araç ve gereçleri kullanabilme ve uygulanabilme becerisi kazanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Tanım ve kavramlar * İklim şartlarını yöneten ve etkileyen faktörler * İklim unsurlarının analizi ve uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, kaynaklar, araç ve gereçler
2 Tanım ve kavramlar
3 Meteorolojik veriler ve iklim çalışmaları
4 İklim şartlarını yöneten ve etkileyen faktörler
5 İklim şartlarını yöneten ve etkileyen faktörler
6 İklim unsurlarının incelenmesi
7 Solar enerji bilançosu
8 Sıcaklık
9 Atmosfer basıncı ve rüzgarlar
10 Subuharı nem ve yağış özellikleri
11 Subuharı nem ve yağış özellikleri
12 Ara sınav
13 Buharlaşma
14 İklim tipinin saptanması
15 İklim tipinin saptanması
16 Dönem sonu sınavı

Ders Kitabı: DÖNMEZ, Y., 1979, Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniv. Yay. No. 2506, Çoğ. Enst. Yay. No. 102, İstanbul. ERİNÇ, S., 1969, Klimatoloji ve Metodları (genişletilmiş ikinci baskı), İstanbul Üniv. Coğ. Enst. Yay. No. 35, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: ERİNÇ, S., 1965, Yağış Müessiriyeti Üzerine Bir Deneme ve Yeni Bir İndis, İstanbul Üniv. Coğ. Enst. Yay. No. 41, İstanbul. SEZER, L. İ., 1988, İklim ve vejetasyon sınıflandırması konusunda yeni bir indis denemesi. Ege Coğrafya Dergisi 4, 161-201, İzmir. SEZER, L. İ., 1990, Türkiye'de ortalama yıllık sıcaklık farkının dağılışı ve kontinentalite derecesi üzerine yeni bir formül. Ege Coğrafya Dergisi 5, 110-159, İzmir. SEZER, L. İ., 1992, Manisa'nın enerji bilânçosu ve don olaylı günleri üzerine bir inceleme". Ege Coğrafya Dergisi 6, 85-100, İzmir. SEZER, L. İ., 1992, Güneş lekeleri ile iklim unsurları arasındaki ilişkiler üzerine bir inceleme: İzmir örneği (1942 - 1963)". Ege Coğrafya Dergisi 7, 161-187, İzmir. SEZER, L. İ., 1996, Açık hava şartlarında buharlaşma üzerine yeni bir formül denemesi. Ege Coğrafya Dergisi 8, 141-186, İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 2 3 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek