GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003082014 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Türkiye’nin coğrafi bölgelere göre turizm potansiyelini, turizmin etkilerini ve gündemdeki sorunları öğrenmelerini, analiz ve sentez yapabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Füsun Baykal


1 Türkiye’de turizmin dönemsel gelişimini neden-sonuç ilişkisi içinde kavrayabilme
2 Türkiye’de turizmin coğrafi dağılışını neden-sonuç ilişkisi içinde açıklayabilme
3 Türkiye’nin turizm potansiyeli hakkında coğrafi bölgeler temelinde bilgi sahibi olabilme
4 Türkiye’de turizmin etkilerini, sorunlarını ve çözüm yollarını açıklayabilme


Yok


Yok


Türkiye’de turizmin dönemsel gelişimi Doğal ve kültürel kaynaklar ile turizm arasındaki ilişki Türkiye’de turizmin coğrafi dağılışı ve coğrafi bölgelere göre turizm potansiyeli Türkiye turizminin swot analizi Türkiye’de turizmin etkileri Türkiye turizminin sorunları ve çözüm yolları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Turizm-coğrafya arasındaki ilişki, turizm coğrafyasının araştırma konuları, doğal ve kültürel kaynaklar ile turizm arasındaki ilişkinin kurulması
2 Türkiye’de turizmin dönemsel gelişiminin çeşitli kriterlere göre analiz edilmesi
3 Türkiye turizm potansiyeline genel yaklaşım ve potansiyel saptanması hakkında kuramsal bilgilerin verilmesi
4 Marmara Bölgesinin turizm potansiyelinin saptanması
5 Ege Bölgesinin turizm potansiyelinin saptanması
6 Akdeniz Bölgesinin turizm potansiyelinin saptanması
7 Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin turizm potansiyelleri hakkında görsel sunumların (belgesel, illerin turizm tanıtma cd leri vb) yapılması
8 Ara sınav
9 Karadeniz Bölgesinin turizm potansiyelinin saptanması
10 İç Anadolu Bölgesinin turizm potansiyelinin saptanması
11 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin turizm potansiyellerinin saptanması
12 Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin turizm potansiyelleri hakkında görsel sunumların (belgesel, illerin turizm tanıtma cd leri vb) yapılması
13 Türkiye turizmin genel ve bölgesel swot analizinin yapılması
14 Türkiye’de turizmin etkileri ve neden-sonuç ilişkisinin kurgulanması
15 Türkiye turizminin sorunları ve çözüm yollarının irdelenmesi
16 Final

Ders Kitabı: Özgüç, N. (1998). Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul. Aktaş, G. (2008). Türkiye Turizm Coğrafyası. Detay Yayınları, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 6 1 6
Bireysel Çalışma 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 4 3 3 3
ÖÇ 2 4 5 4 3 5 5 4
ÖÇ 3 4 3 5 4 3 3 4 5 4 3
ÖÇ 4 5 3 5 3 3 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek