GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003102014 VEJETASYON COĞRAFYASI Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; yeryüzündeki vejetasyon formasyonları ve bunların dağılışı ile coğrafi/ekolojik faktörleri ilişkilendirebilmesidir.


Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş


1 Flora alanı ve vejetasyon alanı kavramlarını karşılaştırmalı kavrayabilme
2 Ekolojik faktörlerin vejetasyon formasyonları üzerindeki şekillendirici etkilerini kavrama
3 Vejetasyon formasyonlarında yerel faktörlere bağlı özel formasyonların oluşumu ve yükseltinin iklim bölgelerine göre farklı etkilerini kavrama.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Jeolojik ve klimatolojik değişikliklere bağlı olarak, bitkilerin yeryüzündeki yayılışı, Floristik bölgeler, endemikler ve relikler, Vejetasyon formasyonları ve vejetasyon formasyonlarının dağılışı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Alan kavramının tanımı, özellikleri tanıtımı. Flora alanı, Vejetasyon alanı. Karşılaştırmalı. Alan oluşumu (Genel, sistematik: Göç, parçalanma: Tektonik, klimatik)
2 Alan oluşumu Göç: Aktif (Biyolojik yayılma) ve pasif (Bir taşıyıcı ile) göçler. Progresif ve regresif gelişmeler. Relik ve endemik bitkiler.
3 Alan parçalanması ve nedenleri: Tektonik: Kıtaların kayması ve etkileri Klimatik: Jeolojik çağlar boyu iklim değişmeleri ve etkilerinin anlatılması
4 Pleistosen’de iklim ve bitki örtüsü değişmeleri. Avrupa ve Amerika’daki orografik farklılıkların aktarılması
5 Holosen’de iklim ve bitki örtüsü. Kronolojik olarak Avrupa örneği.
6 Tür zenginliği. Nedenleri.
7 Flora alemleri.
8 Ara sınav (Vize)
9 Vejetasyon formasyonu kavramı. Klimatik ve Yapısal.
10 Tropikal kuşağın vejetasyon formasyonları. Tropikal kuşağın farklı iklimleri. Tropikal yağmur ormanları.
11 Savan ve tropikal kurak kuşağın vejetasyon formasyonları.
12 Subtropikal kuşağın vejetasyon formasyonları. Ekolojik faktörler ve vejetasyon formasyonları üzerindeki şekillendirici etkileri.
13 Akdeniz vejetasyonu ve kendi içindeki çeşitlilik. Nedenleri. Muson ve Kurak iklimler ve vejetasyon formasyonları.
14 Ilıman kuşağın vejetasyon formasyonları. Okyanusal geniş yapraklı orman, karasal iğne yapraklı orman, karasal ot ve bozkır.
15 Tayga ve soğuk kuşak (Tundra)
16 Final

Erinç. S. 1977. Vejetasyon Coğrafyası. İstanbul Üniv. Yay. 2276. Diamond J. 2006. Çöküş. Timaş Yayınları. Strahler A.N. 1973. Introduction to Physical Geography. Jon Wiley and Sons, Inc.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek