GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003122014 JEOMORFOLOJİK HARİTALAMA Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; jeomorfoloji, jeomorfoloji uygulaması, uygulamalı jeomorfoloji kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi kavramasını, bunun için jeomorfoloji, jeoloji, jeomorfoloji uygulaması, mühendislik jeomorfoloji hakkında bilgi edinmesini ve bu bilgilerini jeomorfoloji haritası yapımında kullanabilmeyi öğrenmesi ve uygulayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Ertuğ Öner


1 Jeomorfoloji, jeomorfoloji uygulaması, uygulamalı jeomorfoloji kavramlarını kavrayabilme.
2 Jeomorfoloji, jeoloji, jeomorfoloji uygulaması, mühendislik jeomorfolojisi kavramları arasında ilişki kurabilme.
3 Jeolojik kesit çizimi ve jeomorfoloji haritası yapımını kavrama.
4 Jeolojik kesit çizebilme ve jeomorfoloji haritası yapabilme.


Yok


Yok


* Jeomorfoloji, jeomorfoloji uygulaması, uygulamalı jeomorfoloji kavramlarının açıklanması. * Jeomorfoloji, jeoloji, jeomorfoloji uygulaması, mühendislik jeomorfolojisi kavramları arasındaki ilişkinin açıklanması. * Jeolojik kesit çizimi ve jeomorfoloji haritası yapımını açıklama. * Jeolojik kesit çizimi ve jeomorfoloji haritası yapımını ders içinde uygulatma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Derse gelecek malzemelerin açıklanması.
2 Jeomorfoloji uygulaması- uygulamalı jeomorfoloji kavramlarının açıklanması.
3 Harita bilgisi hakkındaki bilgilerin hatırlatılması.
4 - Topografya haritaları; geometrik anlam, eğim – yükseklik. - Jeomorfografya haritası; şekil birimleri. - Jeomorfoloji haritası; yapısal – klimatik.
5 Topografya haritalarının tanıtılması; Topografya haritalarının çizim yöntemleri.
6 İzohips ve eküidistans kavramlarının açıklanması. Rakımlı plan çizimi uygulaması.
7 Eğim, şekli, değeri, eğim sınıfları, eğim haritaları hakkında bilgi verilmesi. Eğim haritası çizimi uygulaması.
8 Arasınav (Vize)
9 Topografya haritalarında örnek uygulamalar; Topografik yorum, Jeomorfografik birimler. Örnek topografya haritası üzerinde uygulamalar.
10 Örnek harita üzerinde jeolojik –jeomorfolojik uygulamalar. Jeolojik kesitler ve jeomorfolojik harita çizimi. Yatay yapı.
11 Örnek harita üzerinde jeolojik –jeomorfolojik uygulamalar. Jeolojik kesit ve jeomorfolojik harita çizimi. Monoklinal yapı.
12 Örnek harita üzerinde jeolojik –jeomorfolojik uygulamalar. Jeolojik kesit ve jeomorfolojik harita çizimi. Kıvrımlı (Antiklinal-senklinal) yapı.
13 Örnek harita üzerinde jeolojik –jeomorfolojik uygulamalar. Jeolojik kesit ve jeomorfolojik harita çizimi. Yatay-kıvrımlı yapı.
14 Örnek harita üzerinde jeolojik –jeomorfolojik uygulamalar. Jeolojik kesit çizimi. Yatay-monoklinal yapı.
15 Örnek harita üzerinde jeolojik –jeomorfolojik uygulamalar. Jeolojik kesit çizimi. Kırıklı yapı.
16 Final

ANDERSON R.S., ANDERSON S.P. (2010)- Geomorphology: The Mechanics and Chemistry of Landscapes, Cambridge University Press. BİLGİN, T. (1971)- Genel Kartografya II. Harita ve Diyagramların Hazırlanışı ve Çizimi (Temel Bilgiler ve Metodlar). (II. Baskı). İ.Ü. Yay.: 1676 , Coğ.Enst.Yay: 64, İSTANBUL. COMMITTEE ON ALLUVIAL FAN FLOODİNG, NATIONAL RESEARCH COUNCIL. (1996)- Alluvial Fan Flooding, National Academies Press. ERİNÇ, S. (1982)- Jeomorfoloji I. İ.Ü, Edebiyat Fakültesi Yay. No: 2931. ERİNÇ, S. (1971)- Jeomorfoloji II. İ.Ü Yay.No:1628.C.E.Yay.No:23. İstanbul,. KURTER, A. - HOŞGÖREN, M. (1986)- Jeomorfoloji Tatbikatı. (Genişletilmiş II. Baskı). İ.Ü.Ed.Fak.Yay: 1944. İSTANBUL.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 10 2 20
Rapor Hazırlama 10 2 20
Bireysel Çalışma 3 4 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 3 2 1
ÖÇ 2 5 3 4 2 1
ÖÇ 3 4 5 2 3 1
ÖÇ 4 4 5 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek