GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003142014 GIS-II ( COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-II ) Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu derste öğrenciler farklı CBS yazılımlarını kullanmayı öğrenirler.


Assoc.Prof.Dr. M.Kirami ÖLGEN


1 CBS kavramı, teknik konular ve uygulamalar hakkında temel bilgi sahibi olma
2 Mekansal verinin soyutlanmasını anlama
3 CBS ile coğrafi problemlerin analiz edilmesi hakkında bilgi sahibi olma


COG 318 GIS I


Yok


CBS yazılımlarına genel bir bakış, Yazılım arayüzlerinin tanınması, Veri hazırlama, Veritabanı tasarlama, CBS ile mekansal analiz yapma, CBS ile kartografik sunum hazırlama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 CBS yazılımlarına genel bir bakış
2 CBS yazılım arayüzleri
3 Tematik harita oluşturma I
4 Tematik Harita oluşturma II
5 Harita sayısallaştırma
6 Veritabanı tasarımı I
7 Veritabanı tasarımı II
8 Veritabanı tasarımı III
9 Arasınav (Vize)
10 CBS ile mekansal sorgulama I
11 CBS ile mekansal sorgulama II
12 CBS ile mekansal analiz I
13 CBS ile mekansal analiz II
14 CBS ile mekansal analiz III
15 CBS ile kartografik tasarım
16 Final Sınavı

DeMers,M., N., 1997,Fundamentals of Geographic Information Systems, Wiley Chrisman, N.,1997,Exploring Geographic Information Systems, Wiley Foresman, J., & UNEP2002,, My Community Our Earth, Esri Press Bernhardsen, T., 1992,Geographic Information Systems, VIAK IT. Davis, D.,E., 2000, GIS for Everyone, Esri Press ESRI, 1995, Understanding GIS, Geoinformation International Burrough, P.A., McDonell, R.A., 1998, Principles of Geographic Information Systems, Oxford Press Longley, P.A., et.al, 2001, Geographic Information Systems and Science, Wiley Jones, C:, 1997, GIS and Computer Cartography, Longman Software Manuals


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 8 2 16
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 6 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
Okuma 6 1 6
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek