GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003282014 KLİMATİK JEOMORFOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere, iklim ve yeryüzü şekilleri arasındaki ilişkiler kavratılarak onların morfo-klimatik bölgeler kapsamında buzul, buzulçevresi, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki yerşekillerinin oluşum ve gelişimleri konusunda bilgilenmelerinin sağlanması.


Ass. Prof. Dr. Lütfi İhsan SEZER


1 İklime bağlı olarak gelişen topografya şekillerini tanıyabilme, oluşumlarını yorumlayabilme
2 Kuaternerdeki iklim değişmelerinin farklı topografya şekillerinin gelişimleri üzerindeki etkilerini kavrayabilme ve değerlendirebilme


Yok


Yok


* Tanım ve kavramlar * Kurak ve yarıkurak bölgelerdeki yer şekilleri * Glasyal bölgelerdeki yer şekilleri * Periglasyal bölgelerdeki yer şekilleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, tanım, kavramlar, kaynaklar
2 Kurak ve yarıkurak bölgelerin jeomorfolojisi
3 Kurak ve yarıkurak bölgelerin sınırlandırılması
4 Şekillendirici faktörler ve süreçler
5 Relief
6 Badland, Pedimentler ve pedimentasyon
7 Topografya şekillerinin gelişimi
8 Ara sınav
9 Glasyal jeomorfoloji
10 Glasye ve glasye buzu
11 Glasyasyon ve glasye tipleri
12 Glasyal topografya şekilleri
13 Glasyal aşınım şekilleri ve glasyal depolar
14 Periglasyal topografya şekilleri
15 Periglasyal aşınım devresi
16 Dönem sonu sınavı

Erinç,S (2001) Jeomorfoloji-II. Der Yay. İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 3 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek