GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003302014 AKDENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin Akdeniz bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyasını tanımaları, bölge içindeki farklılıkları nedenleriyle kavrayarak sonuçlarını açıklayabilmelerini sağlamaktır


Prof. Dr. Şevket IŞIK


1 Akdeniz Bölgesi coğrafyasını tanıyabilme
2 Bölgenin Fiziki coğrafya unsurlarını tanıyabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme
3 Bölgenin Beşeri coğrafya unsurlarını tanıma
4 Bölge içindeki coğrafi farklılıkların neden ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme
5
6
7
8

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Bölgenin coğrafi sınırları ve genel özellikleri * Akdeniz Bölgesinin fiziki coğrafyası * Akdeniz Bölgesi’nin beşeri ve iktisadi özellikleri. * Bölge içi farklılıkların nedenleri ve sonuçları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akdeniz Bölgesi’nin coğrafi sınırları ve genel özellikler
2 Akdeniz Bölgesi’nin yapı ve yüzey şekilleri
3 Bölgenin iklim özellikleri
4 Akdeniz Bölgesi’nin Doğal bitki örtüsü
5 Akdeniz Bölgesi’nin Hidrografik özellikler
6 Yüzeyşekilleri ve iklimin yerleşme ve ekonomik hayata etkileri
7 Akdeniz Bölgesi’nde nüfus artışı Kentsel ve kırsal nüfus
8 Göçler ve yeni çekim merkezlerinin ortaya çıkışı, nüfusun coğrafi dağılışı
9 Arasınav (Vize)
10 Akdeniz Bölgesi’nde kırsal yerleşmeler ve yaylacılık
11 Dia Gösterimi
12 Ekonomik yapının temel nitelikleri ve gelişme süreçleri
13 Tarımsal faaliyetler ve seracılık
14 Sanayi faaliyetlerinin dağılışı, ana sanayi kentleri ve sanayileşme süreçleri
15 Turizm çekicilikleri, Bölgenin Türkiye turizmindeki yeri, önemi ve Antalya
16 Final Sınavı

Altıner, A . 2019. Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1969-2018) . Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 3 (2) , 114-133. Antalya Mimarlar Odası. 1988. Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi. Mimarlık Dergisi, 57-61 Deniz, Ayla, ve Özgür, E. Murat. 2010. Rusya'dan Türkiye'ye ulusaşırı göç: Antalya'daki Rus göçmenler. Ege Coğrafya Dergisi, 19 (1), 13-30. Doğaner, S. 1998. Türkiye kıyı kullanımında turizm olgusu. Türk Coğrafya Dergisi(33), 25-52. Darkot, B., Erinç, S., 1951, ‘Aksu batısında Antalya traverten taraçaları’, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 2, 53-65, İstanbul. Doğaner S. 2020. Akdeniz Bölgesi Coğrafyası Ders Notları. https://avesis.istanbul.edu.tr/resume/downloadfile/sudogan?key=ad31bb33-993d-4b6f-ad07-86f0b71014bc Elibüyük, M., Yılmaz, E., 2010, Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları, Coğrafi Bilimler Dergisi 8 (1), 27-55. Emekli, Nefise Yasemin / Büyüktaş, Dursun / Büyüktaş, Kenan (2008): “Antalya yöresinde seracılığın mevcut durumu ve yapısal sorunları”. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 25(1):26-39 Işık, Ş. & Zoğal, V. 2017. Turizm kentleşmesi kavramı: Antalya örneği. Ege Coğrafya Dergisi, 26 (2), 71-94. Işık, Ş. 2005. Türkiye’de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri. Ege Coğrafya Dergisi (14), 5771. Kapan, K. & Timor, A. 2018. Turizm gelişme modellemeleri açısından Antalya şehri. Türk Coğrafya Dergisi, 71, 53-61. Kara, Hamdi (1990): “Çukurova’da endüstri“ ., 1990, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı:2 Kervankıran, İ, Aktürk, M . 2017. TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİNİN İLLERE GÖRE MEKÂNSAL ANALİZİ. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı: 36, 83-96. Örs, Hülya. “Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.16, issue.2. (2005). pp.204-210. Sevgi, C. 1984 Adana İlinin Kuzeydoğu Kesiminde Yaylacılık. Ege Coğrafya Dergisi, sayı:2 İzmir. Sevgican, A. – Tüzel, Y. – Gül, A. – Eltez, R.Z. 2000. Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliği. Türkiye Ziraat Müh. V. Teknik Kongresi, Ankara, Cilt II: 679-707 Struck, E. 1986. Türkiye’nin güney kıyı bölgesinde tarımsal bir yeniliğin yaygınlaşması: seracılık. İst. Üniv. Deniz Bilimleri Coğrafya Enstitüsü Bülteni Cilt: 2. Yüceşahin, M. / Bayar, R. / Özgür, E.M. (2004): “Türkiye’de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2004, 2 (1), 23-39


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 2
ÖÇ 2 5 4 4 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 3
ÖÇ 4 4 5 5 5 5 3
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek