GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004052014 İKLİM DEĞİŞMELERİ Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; yerkürenin oluşumundan bugüne iklimin nasıl ve neden değiştiğini anlayabilmesi ve geçmiş iklimin yapılandırılmasında kullanılan modern yöntemlerden haberdar olmasıdır.


Prof. Dr. Ecmel ERLAT


1 Paleoiklim kayıtları ve tarihlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma
2 .Jeolojik geçmişteki iklim değişmeleri ile ilgili temel kavramlar
3 Küresel iklim sisteminde görülen değişimlerle ilişkili olarak iklim elemanlarında görülen değişiklik ve değişkenlikleri kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yerbilimlerinin genel prensibiyle iklim değişmelerine yol açan zorlamalar ve geri besleme mekanizmalarını ele alınmakta, iklim değişmelerinin gidişi, genliği ve süresi gibi kavramlar üzerinde durulmakta ve jeolojik ve tarihi çağlar boyunca görülen iklim değişmeleri konusunda bilgi verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 İklim değişmelerine yol açan doğal nedenler (iklim zorlamaları) ve geri besleme mekanizmaları
3 Güneş Etkinliğindeki Değişmeler
4 Yörüngesel Değişmeler (Dünya yörünge elipsinin dışmerkezliliğinde görülen değişmeler,Dünyanın dönme eksenine olan eğikliğindeki değişim, Presesyon)
5 Levha Tektoniği Sonucu Kıtaların Yer Değiştirmesi ve Orojenezin iklim değişmelerine etkisi
6 Atmosferin bileşimindeki değişmeler (Volkanik patlamaların iklim koşulları üzerine etkileri)
7 İklim kayıtları: dolaylı ve meteorolojik kayıtlar
8 Arasınav (Vize)
9 Kuaterner öncesi iklimler. Buzul çağları (Huron Kartopu Dünya, And-Sahra, Karoo buzul çağları)
10 Kuaterner iklimleri: Younger Dryas, Holosen Maksimumu
11 Kuaterner iklimleri: Buzul-buzularası çağlar döngüsü
12 Geç Holosen iklim değişmeleri: Küçük Buzul Çağı
13 geç Holosen iklim değişmeleri: Sıcak Ortaçağ
14 20. Yüzyıl: Kuvvetlenen sera etkisi ve buna bağlı iklim değişmeleri
15 Küresel sıcaklık artışı, yağışta ve diğer iklim elemanlarında gözlenen değişmeler değişmeleri
16 Final

Alverson K.D., Bradley R.S. and Pedersen T.F. (eds.) 2003. Paleoclimate, Global Change and the Future. The IGBP Series, Springer-Verlag, New York. Barry R.G. and Chorley R. J. 1998. Atmosphere, Weather and Climate (7th edn), Routledge, London. Bell M. and Walker M.J.C. 2005. Late Quaternary Environmental Change: Physical and Human Perspectives, (2nd edition). Pearson/Prentice Hall. Burroughs W.J. 2007. Climate Change: A Multidisciplinary Approach, (2nd edition). Cambridge University Press. Cronin T.M. 2009. Paleoclimates: Understanding Climate Change Past and Present. Columbia University Press. Erlat E. 2019. İklim Sistemi ve İklim Değişmeleri. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 155, İzmir. Houghton J., 2009. Global Warming: The Complete Briefing, (4th edition). Cambridge University Press. IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds. S. Solomon, D. Qin, M. Manning et al. Cambridge and New York: Cambridge University Press. Ruddiman, W.F., 2001, Earth’s Climate: Past and Future. W.H. Freeman. Schönwiese C. D. 2005. Climate Variations (Observed Global Climate) Eds. M. Hante (Springer Publications)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Makale Kritik Etme 2 14 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 2 16 32
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 4 3 4
ÖÇ 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek