GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004072014 TÜRKİYEDE KENTLEŞME HAREKETLERİ Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Türkiye’de kentsel yerleşmeleri kavramak, kentleşme hareketleri anlamak ve kentleşme ile ilgili sorunları anlayarak çözüme katkıda bulunmak.


Prof. Dr. GÖZDE EMEKLİ


1 Türkiye’de kentleşme
2 Türkiye kentlerini, kentleşmeyi etkileyen faktörler
3 Türkiye’de kentleşme ile ilgili sorunları çözme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kentsel yerleşme ve Türkiye’de kentleşme hareketlerinin dağılışı, dağılışı etkileyen faktörler ve sorunlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kentleşme kavramının tanımlanması
2 Dünyada ketleşme modelleri
3 Türkiye’de kentleşmeyi etkileyen faktörler
4 Türkiye’de kentleşme modelleri
5 Türkiye’de kentleşmenin dağılışı ve bu dağılışta etkili olan faktörler…
6 Fonksiyonlarına göre kentler
7 Kentlerde yaşanan değişimler ve nedenleri
8 Arasınav (Vize)
9 Türkiye kentlerinin özellikleri ve gelişimi
10 Kentleşmede yaşanan bölgesel farklılıklar: Bölgesel farklılığa neden olan coğrafi faktörler
11 Türkiye’de kentleşme politikaları
12 Kentleşmenin sorunları-sonuçları 1: Nüfus artışı ve demografik sorunlar, Yerleşim-yönetim-planlama sorunları
13 Kentleşmenin sorunları-sonuçları II Çevre kirliliği-Toprak-su-hava, Arazi spekülasyonları, Yanlış arazi kullanımı, tahribat-görsel kalite kaybı Sosyo-ekonomik sorunlar
14 Türkiye’de Kentleşme-planlama yaklaşımları (Kuramsal yaklaşım)
15 Türkiye’de Kentleşme-planlama yaklaşımları (örnekler)
16 Final sınavı

Keleş,Ruşen,KentleşmePolitikası,İmgekitabevi,İst,2004 Kongar Emre,21.Yüzyılda Türkiye,Remzi kitabevi,İst,1999, Karaboran, H. 1985, “Sehir Cografyası ve Sehirsel Fonksiyonlar”, F.Ü. Sosyal Bil. Der., Cilt:3, S:2, Elazıg. Kocakusak, S. 1996, “Türkiye’de Kentsel Yasamın Önemi ve Planlamalarda Cografya Bilimin Yeri”, A.Ü. Cog.Aras. Der. S:12.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 16 16
Makale Kritik Etme 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 5 2
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek