GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004112014 TOPRAK COGRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; doğal çevre unsurlarından biri olan toprağın oluşum süreçlerini, toprak oluşumunda etkili coğrafi faktörleri ve toprak oluşumu sırasında meydana gelen fiziksel ve kimyasal olayları kavrayabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Aylin Karadaş


1 Doğal çevrenin bir unsuru olan toprağın yer sistemi içindeki yerini kavrayabilme.
2 Toprağın canlılar açısından önemini kavrayabilme
3 Toprak oluşumunda doğal çevre unsurlarının etkilerini kavrayabilme.
4 Toprak oluşumundaki etkili fiziksel ve kimyasal süreçleri kavrama ve bu süreçleri ile coğrafi faktörler arasında ilişkiler kurabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında toprağın genel özellikleri ve toprakta işleyen fiziksel ve kimyasal süreçler üzerinde durulacaktır. Anakaya, iklim, orografya ve canlılar gibi doğal çevre unsurlarının toprak oluşumu üzerindeki etkileri açıklanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş. Toprağın tanımı, yapısı ve genel özellikleri.
2 Doğal Sistem ve İnsan yaşamı için toprağın önemi, Toprağın genel özellikleri
3 Toprak profili ve horizonları
4 Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler: Anakaya
5 Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler: İklim
6 Fiziksel ve kimyasal ayrışma süreçleri
7 Toprak tekstürü
8 Arasınav (Vize)
9 Toprak Strüktürü
10 Toprak suyu
11 Toprak Reaksiyonu
12 Toprak kolloidleri
13 Toprak oluşumunda meydana gelen olaylar.
14 Toprak sınıflandırması
15 Toprak sorunları (amaç dışı kullanım, erozyon, drenaj, tuzlaşma, alkalileşme, taşlılık, eğim vb)
16 Final

Atalay, İ. Toprak Coğrafyası, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları No.8, İzmir, 1989. Mater, B. Toprak Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1998. Koçman A., 2005, Toprak Coğrafyası Dres Notları, İzmir. Rowell, D. L. Soil science: Methods and Applications, Longman Group Limited, UK, 1994. Strahler, A.N. Physical Geography, 4th Edition. John Wiley and Sons Inc., New York, 1975. Erinç, S. "Türkiye’de Toprak Çalışmaları ve Toprak Coğrafyasının Ana Çizgileri", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, No.8, pp. 1-39, 1965, İstanbul. Gücer, C. Calculations for Erosive Potentials of Rainfall and Erosive Potential of Rainfalls in Turkey, Toprak-Su Genel Müdürlüğü Yayınları, No. 14, 1972, Ankara. Mater, B. Soil Classification and Their Application in Turkey, Review, no. 15, pp. 159-166, 1974-76, İstanbul. Görecelioğlu, E. "Türkiye’de Toprak Erozyonun Kapsam ve Önemi", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, No. 14 (1), pp. 107-120, 1974, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Alan Çalışması 1 12 12
Rapor Hazırlama 1 26 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Okuma 6 5 30
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 3 5 5
ÖÇ 2 5 3 3 5 5
ÖÇ 3 5 5 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek