GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004152014 GIS-I(COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG-I) Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Orta düzeydeki bu CBS dersi, öğrencileri ileri coğrafi analiz yöntemlerine hazırlar. Öğrenciler, coğrafi kavramları ve mekansal analizlerde kullanılan teknikleri bir araya getirmeyi öğrenirler ve aynı zamanda (arazi bilgi sistemleri, çevresel uygulamalar, acil durum yönetimi vb. gibi) uygulama alanlarını ve beşeri faktörleri (politik, kültürel, yasal, finansal vb.) birer proje yaparak anlarlar.


Assoc.Prof.Dr. M.Kirami ÖLGEN


1 Farklı coğrafi problemleri CBS ile analiz edebilme
2 . CBS içinde coğrafi veri’nin organizasyonu ve analizini kavrama


COG 330 GIS II


Yok


Arazi Bilgi Sistemleri, Çevresel Veritabanları, Kent Bilgi Sistemleri, Acil Durum Yönetimi, CBS’nin politik, kültürel, yasal ve finansal yönleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Arazi Bilgi Sistemleri I
2 Arazi Bilgi Sistemleri II
3 Arazi Bilgi Sistemleri III
4 Çevresel Veritabanları I
5 Çevresel Veritabanları II
6 Çevresel Veritabanları III
7 Kent Bilgi Sistemleri I
8 Kent Bilgi Sistemleri II
9 Kent Bilgi Sistemleri III
10 Arasınav (Vize)
11 Acil Durum Yönetimi I
12 Acil Durum Yönetimi II
13 Acil Durum Yönetimi III
14 CBS’nin politik, kültürel, yasal ve finansal yönleri I
15 CBS’nin politik, kültürel, yasal ve finansal yönleri II
16 Final Sınavı

Martin, D., 1996,Geographic Information Systems:Socioeconomic Applications, Routledge Pickles, J., 1995, Ground Truth: The Social Implications of GIS, The Guilford Press Zeiler, M., 1999, Modeling Our World, Esri press Mitchell, A., 1999,The Esri Guide to GIS Analysis, Esri Press Laurini, R., Thompson, D., 1995, Fundamentals of Spatial Information Systems, AP Müler, J.C:, et.al (eds.), 1995, GIS and Generalization, Taylor&Francis Star, J.L., et.al (eds.), 1997, Integration of GIS and Remote Sensing, Cambridge Press Maguire, D.J., et.al (eds.), 1993, GIS: Principles and Applications 2 vols., Longman Medyckyj-Scott, D., Hearnshaw, H.M.,1993, Human Factors in GIS, Belhaven P. Software Manuals


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 6 2 12
Uygulama/Pratik 8 2 16
Takım/Grup Çalışması 4 4 16
Alan Çalışması 4 5 20
Bireysel Çalışma 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Okuma 4 6 24
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek