GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004192014 İÇ ANADOLU BÖLGESİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin İç Anadolu bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyasını tanımalarını, bölge içindeki farklılıkları nedenleriyle kavrayarak sonuçlarını açıklayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Şevket IŞIK


1 . İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi sınırlarını morfoloji, bitki örtüsü iklim açısından değerlendirebilme
2 Bölgenin Fiziki coğrafya unsurlarını tanıyabilme
3 . Bölgenin Beşeri coğrafya unsurlarını tanıma
4 Bölge içindeki coğrafi unsurlar arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme
5
6
7
8


Yok


Yok


* İç Anadolu Bölgesi’nin Coğrafi sınırları, bölümler ve genel özellikleri * İç Anadolu Bölgesi’nin fiziki coğrafyası * İç Anadolu Bölgesi’nin beşeri ve iktisadi özellikleri. * Ankara’nın başkentlik süreci ve yarattığı değişimler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi sınırları
2 İç Anadolu Bölgesi’nin yapı ve yüzey şekilleri
3 Bölgenin iklim özellikleri ve bölge içi farklar
4 Doğal bitki örtüsü
5 Hidrografik özellikler
6 nüfus artışı ve bölge içi farklar
7 Kentsel ve kırsal nüfus
8 Ankara’nın başkent olma süreci ile bölgesel ve ülke bütününde yarattığı değişimler
9 Arasınav (Vize)
10 Göçler ve başlıca çekim alanları
11 Dia Gösterimi
12 Nüfusun coğrafi dağılışı ve rol oynayan faktörler
13 Tarımsal faaliyetler ve coğrafyanın rolü
14 Sanayi faaliyetlerinin dağılışı, başlıca sanayi kentleri ve sanayileşme süreçleri
15 Turizm çekicilikleri
16 Final Sınavı

YAZICI, Hakkı (2002). İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası. Nobel Yayıcılık, Ankara. ÖZGÜR, E.Murat (1995) “Türkiye’deki iç göçlerde Ankara ilinin yeri”.Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Dergisi Sayı: 4. EMİROĞLU, Mecdi (1975) “Ihlara vadisi”. Ankara Üniv. DTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı 7. LOUIS, Herbert (1943) “İç Anadolu ve coğrafi hudutları”. Türk Coğrafya Dergisi Sayı 1. SÜR, Özdoğan (1972). Türkiye’nin özellikle İç Anadolu’nun genç volkanik alanlarının jeomorfolojisi. 1972, Ankara Üniv. DTCF Yayınları. ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55 IŞIK, Şevket (2005): “Türkiye'de kentleşme ve kentleşme modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. IŞIK, Şevket (2000): “Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler (1982-1996)”. Ege Coğrafya Dergisi, sayı: 11, s. 111-130. İzmir YÜCEŞAHİN, M. / BAYAR, R. / ÖZGÜR, E.M. (2004): “Türkiye’de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2004, 2 (1), 23-39. BAYAR, Rüya (2004): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin arazi bölünüşü ve tarım alanlarındaki değişmeler” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1), 41-55


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 2
ÖÇ 2 5 4 4 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 3
ÖÇ 4 4 3 5 5 5 3
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek