GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004272014 DAVRANIŞSAL COĞRAFYA Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Mutlak mekan anlayışının sorgulanması, insan-mekan ilişkilerinde, mekanını insan davranışları üzerindeki etkisinin kavranması, nasıl herkes için daha yaşanabilir çevreler yaratılabileceği hakkında bilgi ve fikir sahibi olunması.


Dr. Öğr. Üyesi İlkay Südaş


1 Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra; Mekânın yalnızca “mutlak” anlamda alınamayacağını kavrarlar
2 İnsan-mekân/çevre ilişkilerine detereminist görüş dışında da bakabilirler
3 Mekânın zihinsel temsilini ve buna dayalı öznelliğini kavrayarak çevrelerine daha geniş bir açıdan bakabilirler.
4 Basit bir zihinsel haritalama çalışması yapabilirler
5 Herkes için daha yaşanabilir mekânların/ortamların inşası konusunda fikir geliştirebilir, akıl yürütebilirler.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Davranışsal coğrafyanın ortaya çıkışı ve gelişmesi, mekanın zihinsel temsili, zihinsel haritalar, yere bağlılık ve yer kimliği, alansallık, Türkiye’de davranışsal coğrafya çalışmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Coğrafyada davranışsal yaklaşımın ortaya çıkışı
2 Davranışsal Coğrafyanın araştırma alanları
3 Mekânın algılanması ve temsili I
4 Mekânın algılanması ve temsili II
5 Zihinsel haritalar: Sınıf içi uygulama ve tartışma
6 Zihinsel haritalar: Özellikler ve Analiz
7 Zihinsel Haritalama çalışmalardan örnekler ve tartışma
8 Ara sınav
9 Kişisel mekân ve alansallık I (Göregenli 2010'dan)
10 Kişisel mekân ve alansallık II (Göregenli 2010'dan)
11 Yere bağlılık ve yer kimliği I (Göregenli 2010'dan)
12 Yere bağlılık ve yer kimliği II (Göregenli 2010'dan)
13 Türkiye’de davranışsal coğrafya çalışmaları
14 Türkçe coğrafya literatürden örnekler
15 Türkçe coğrafya literatürden örnekler
16 Fİnal

ALİAĞAOGLU, A. 2007. “Davranışsal Coğrafyaya Bir Örnek: Ögrenci Merkezli Balıkesir Şehir İmaji”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: 17 (1): 17–44. BİLGİN, N. 2013. “Abraham André Moles ve Nissonoloji”. Prof. Dr. Asaf Koçman’a Armağan Kitabı (Editör: E. ÖNER). Ege Üniveristesi Yayınları. İzmir. https://ilkaysudas.wixsite.com/dersler/davranisal-corafya GOLD, J.R. 1980. An Introduction to Behavioral Geography. Oxford Universtiy Press. Oxford GOLLEDGE, R. 2008. “Behavioral Geography and the Theoretical/Quantitative Revolution” Geographical Analysis 40 (2008) 239–257 GÖKTEN, C., İ. SÜDAŞ. 2014 “The Image of Australia: A Case Study on the Mental Maps of Turkish Immigrants in Sydney” Journal of Geography and Geology. Vol.6, No.2 pp.82-92 GÖREGENLİ, M. 2010. Çevre Psikolojisi: İnsan-Mekan İlişkileri. İstanbul Bilgi Üniveristesi Yayınları. İstanbul. KARAKUŞ, P. 2007. İzmir Kültürpark'ının İzmirliler Açısından Anlamı ve Kültürpark Hakkındaki Temsilleri. Ege Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi. İzmir LYNCH, K. 2010. Kent İmgesi. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul ÖMÜRİŞ, E. 2007. Bir Kamusal Alan Olarak Konak Meydanı’nın Mekan Kullanımı Açısından İncelenmesi. Ege Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi. İzmir SÜDAŞ, İ., M. GÖREGENLİ. 2012. “Cognitive Maps of Europe: Geographical Knowledge of Turkish Geography Students”. European Journal of Geography, 3(1), 41-56. TUNCEL, H. 2002. “Türk Öğrencilerin Zihin Haritalarında İslam Ülkeleri” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: 12 (2): 83–103 TÜMERTEKİN. E., N. ÖZGÜÇ. 2012. Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan. Çantay Kitabevi. İstanbul (Davranışsal Coğrafya bölümü) TOLUN, B. 1980. “Davranışlara Yönelik Coğrafya: Aglo-Saksonların ‘Behavioral Geography’si ve Sosyo-Ekonomik Deneyimleri”. Istanbul Üniversitesi Cografya Enstitusu Dergisi: 23: 257–278


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
Okuma 15 2 30
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5 5
ÖÇ 2 3 4 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek